Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Pályázati hírek / Pályázati programok

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2017. év

A pályázatok rögzítésének és a hivatalhoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVTSELŐ-TESTÜLETE SZABÁLYZATA A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL

"A" típusú pályázati kiírás Csanytelek Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 2018. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan

„B” típusú pályázati kiírás Csanytelek Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 2018. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.


Határtalanul 2016. pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA

Pályázati felhívás a helyben működő civil szervezetek 2016. évi célkitűzéseinek támogatására

Csanyteleki Sport Klub sportfejlesztési pályázata

Dokumentum 1.
Dokumentum 2.

EU-s pályázati programok 2011/2012. év

1.) KEOP-7.1.0/2011-0027 projekt azonosító számú fejlesztési célkitűzés: "Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése" projekt előkészítési fázis.
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás: A Nettó bekerülési költség 85 %-a, 27.662.400.- Ft
Támogatási okirat aláírás: 2011.12.05.

2.) BM- EU- Önerő támogatás a "Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése" című KEOP-7.1.0/11-2011-0027 projekt azonosító számú fejlesztéshez. (Projekt előkészítés)
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás: A Nettó bekerülési költség saját erő igényének 50 %-a: 2.440.800.- Ft.
Támogatási okirat aláírás: 2012.10.24.


EU-s pályázati programok 2013. év

1.) EMVA-Falumegújítás és fejlesztés támogatási program keretében a "Csanytelek Kossuth Lajos utcai játszótérhez játszóeszközök és egyéb eszközök beszerzése".
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás: Nettó bekerülési költség 100 %-a, 3.541.555.- Ft
Támogatási határozat (MVH-s) iratazonosítója: 1553401285
Támogatási határozat időpontja: 2013. június 25.

2.) KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projekt azonosító számú fejlesztési célkitűzés: Projekt címe: "Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója" (Megvalósítási szakasz)
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás: 715.379.456.- Ft (A nettó összköltség 85,75 %-a)
Támogatási okirat aláírás: 2013.07.26.

3.) BM-EU- Önerő Alapból- támogatás a "Csanytelek szennyvízelvezetési és tisztítási konstrukciója" című fejlesztési célkitűzéshez (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 pr.) a saját erő 100 %-os kiváltására
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Kedvezményezett: Belügyminisztérium
Elnyert támogatás (2013-2015): 118.711.844.- Ft
Támogatási okirat aláírás: 2013. november 21.
Támogatási szerződések mellékelve


EU-s pályázati programok 2016. év

1.) KÖFOP-1.2.1 – VEKOP- 16- 2016-00295 azonosító számú fejlesztési célkitűzés: "Csanytelek Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" című fejlesztési program
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Támogató: Miniszterelnökség
Elnyert támogatás: 6.000.000.- Ft (eszköz beszerzés, szolgáltatások, egyéb költségek)
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatási okirat száma/ kelte: IKT-2016-114-I1-00002206/2016/2016. november 23.
Projekt kezdete: 2016. 10. 01.
Projekt tervezett befejezése: 2018. 06. 30.
Projekt tartalma: A projekt megvalósításában Csanytelek Község Önkormányzata vesz részt. Az Önkormányzat rendszercsatlakozással kapcsolódik az ASP technológiát biztosító rendszerhez. A pályázat keretein belül a fejlesztéssel érintett szakrendszerek az alábbiak:
1. Önkormányzati adórendszer
2. Gazdálkodási rendszer
3. Ingatlan- vagyonkataszter rendszer
4. Iratkezelő rendszer
5. Önkormányzati települési portálrendszer
6. Elektronikus ügyintézési portálrendszer
7. Ipar és kereskedelmi rendszer
8. Hagyatéki leltárrendszer
Tervezett főbb tevékenységek a pályázati támogatási keret terhére:
a) eszközbeszerzés: a meglévő ügyviteli számítástechnikai eszközpark feltérképezése és azt követően a magas szakmai színvonalú feladatellátás érdekében új technikai eszközök megvásárlása. (Bruttó forráskeret: 3.300.000.- Ft)
b) A működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása:
- Informatikai Biztonsági Szabályzat,
- Iratkezelési Szabályzat elkészítése.
A fenti szabályzatok hatálya valamennyi az önkormányzathoz tartozó szerve kiterjesztésre kerül. (Bruttó forráskeret: 780.000.- Ft)
c) Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrálás:
gazdálkodási, iratkezelési, adó rendszerek adatminőségének javítása és migrálása külső szolgáltatás és belső munkavállalói feladatellátás keretében (Bruttó forráskeret: 1.320.000.- Ft)
d) Tesztelési, élesítési feladatok ellátása külső szakértői és belső munkavállalói feladatellátás keretében (Bruttó forráskeret: 240.000.- Ft)
e) A rendszer csatlakozási folyamatokban résztvevő munkatársak oktatásával, továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az ezzel kapcsolatos utazási költségek finanszírozási kerete bruttó 180.000.- Ft.
f) Projekt menedzseri feladatok ellátása helyi belső munkatárs megbízási szerződésével. (Bruttó személyi jellegű díj és munkáltatói járulék együttes keretösszege: 150.000.- Ft)
g) Kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok:
- honlapon megjelenítendő projekttájékoztató, a támogatással összefüggő főbb adatokról, programelemekről és a végrehajtás fázisairól,
- „C” típusú projekttábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén,
- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése,
- térképtér feltöltése a projekthez tartozó tartalommal (Bruttó támogatási forráskeret: 30.000.- Ft)
Projekt végrehajtás részletei:
- 2016. december 31-ig beszerzésre kerültek a rendszercsatlakozáshoz szükséges ügyviteli számítástechnikai eszközök (7 db monitor, 7 db munkaállomás, 7 db kártyaolvasó, 1 db multifunkcionális központi nyomtató, 1 db szünetmentes tápegység, 1 db rack szekrény, 1 db switch eszköz.
- Három árajánlat bekérésével kiválasztásra került azon külső szolgáltató, aki az adatminőségjavítás, migrálás tesztelés és élesítés feladatköröket látja el. Szerződéskötés időpontja: 2016. december 22.
- A köztisztviselői állományból kijelölésre kerültek a tesztelés, élesítési folyamatban résztvevő dolgozók, továbbá a projektmenedzseri és a nyilvánossági feladatok ellátásával megbízott dolgozók.
- 2017. elejétől a MÁK szervezésével és koordinálásával elkezdődtek a szakrendszerekhez kapcsolódó képzések. Ezek végrehajtása folyamatos.
- Nyilvánossági feladatok körében kihelyezésre került a „C” típusú projekttábla, az önkormányzat honlapján a pályázati programhoz kapcsolódó tájékoztatás folyamatosan megvalósul, időszakosan aktualizálásra kerül.
- A szabályozási keretek kialakítása körében előkészítés alatt áll a külső szolgáltató kiválasztása, az ajánlattételi dokumentáció összeállítása.
- 2017. novemberében benyújtásra kerül az első előzetes kifizetési kérelem a támogatási keretből felhasznált és elszámolható költségelemek vonatkozásában.


EU-s pályázati programok 2017. év

1.

TOP- 2.1.3- 15- CS1-2016-00008 azonosító számú fejlesztési célkitűzés: "Csanytelek Község bel- és csapadékvízelvezető hálózatának fejlesztése" című projekt.
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
Elnyert támogatás: 134.390.457.- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatási okirat száma/ kelte: IKT-2017-6006-11-00001170/2017. 06.12.
Projekt kezdete: 2017.06.15.
Projekt tervezett befejezése: 2018. 11.30.

2.

TOP – 4.1.1-15-CS1-2016-0009. projektazonosító számon, Egészségügyi Kombinát felújítása projekt.
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
Elnyert támogatás: 29.896.916.- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatási okirat száma:IKT-2017-606-11-0000 2846.
Támogatási szerződés aláírása: 2017. 09. 26.


Nemzeti forrásból támogatott pályázati programok:

2016. év

1. Projekt címe: Belterületi utak felújítása (Csanytelek Damjanich, Szent László u., Jókai Mór u. szilárd burkolatának felújítása)
Támogató: Belügyminisztérium (BMÖGF/52-16/2016. ikt. sz. támogatási okirat 2016. 11.21.)
Támogatás jogcíme: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: Kivitelezési és műszaki ellenőri munkák fedezete (100 %-os támogatás) Bruttó 46.096.100.- Ft.

2017. év

1. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Belterületi út felújítás (Csanytelek Járandó u. szilárd burkolatának felújítása)
Támogató: Belügyminisztérium (BMÖGF/107-9/2017. ikt. sz. támogatási okirat 2017. 08. 03.)
Támogatás jogcíme: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 15.000.000.- Ft (útfelújítás költsége)
Bekerülési összköltség (kivitelezés + műszaki ellenőrzés bruttó) 21.122.150.- Ft
Önkormányzati saját erő (bruttó) 6.122.150.- FT

2. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Belterületi utak karbantartása
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 10.751.402.- Ft

3. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Mezőgazdasági termelés támogatása
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 57.599.609.- Ft
Felajánlott saját forrás: 1.178.918.- Ft

4. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Belvíz mentesítés, csatorna tisztítás (8 fő)
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 10.751.949.- Ft

5. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Egyéb közfoglalkoztatási feladatok (10 fő)
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 11.639.959.-FtPályázati felhívás!

Pályázat a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezető álláshelyének betöltésérePályázati felhívás!

Pályzázat a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezető álláshelyének betöltésére


Csanyteleki Sport Club Pályázata:

HATÁROZAT - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

 

Sportfejlesztési program - Elfogadott

INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
HELYI TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI TERV
INGATLANOK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
PÁLYÁZATOK
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Új Esélyegyenlőségi Program 2015. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
130. szám (2017-10-05)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Digitális átállás
Közadatkereső
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport