Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Pályázati hírek / Pályázati programok

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2017. év

A pályázatok rögzítésének és a hivatalhoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVTSELŐ-TESTÜLETE SZABÁLYZATA A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL

"A" típusú pályázati kiírás Csanytelek Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 2018. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan

„B” típusú pályázati kiírás Csanytelek Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 2018. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.


Határtalanul 2016. pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA

Pályázati felhívás a helyben működő civil szervezetek 2016. évi célkitűzéseinek támogatására

Csanyteleki Sport Klub sportfejlesztési pályázata

Dokumentum 1.
Dokumentum 2.

EU-s pályázati programok 2011/2012. év

1.) KEOP-7.1.0/2011-0027 projekt azonosító számú fejlesztési célkitűzés: "Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése" projekt előkészítési fázis.
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás: A Nettó bekerülési költség 85 %-a, 27.662.400.- Ft
Támogatási okirat aláírás: 2011.12.05.

2.) BM- EU- Önerő támogatás a "Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése" című KEOP-7.1.0/11-2011-0027 projekt azonosító számú fejlesztéshez. (Projekt előkészítés)
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás: A Nettó bekerülési költség saját erő igényének 50 %-a: 2.440.800.- Ft.
Támogatási okirat aláírás: 2012.10.24.


EU-s pályázati programok 2013. év

1.) EMVA-Falumegújítás és fejlesztés támogatási program keretében a "Csanytelek Kossuth Lajos utcai játszótérhez játszóeszközök és egyéb eszközök beszerzése".
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás: Nettó bekerülési költség 100 %-a, 3.541.555.- Ft
Támogatási határozat (MVH-s) iratazonosítója: 1553401285
Támogatási határozat időpontja: 2013. június 25.

2.) KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projekt azonosító számú fejlesztési célkitűzés: Projekt címe: "Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója" (Megvalósítási szakasz)
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás: 715.379.456.- Ft (A nettó összköltség 85,75 %-a)
Támogatási okirat aláírás: 2013.07.26.

3.) BM-EU- Önerő Alapból- támogatás a "Csanytelek szennyvízelvezetési és tisztítási konstrukciója" című fejlesztési célkitűzéshez (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 pr.) a saját erő 100 %-os kiváltására
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Kedvezményezett: Belügyminisztérium
Elnyert támogatás (2013-2015): 118.711.844.- Ft
Támogatási okirat aláírás: 2013. november 21.
Támogatási szerződések mellékelve


EU-s pályázati programok 2016. év

1.) KÖFOP-1.2.1 – VEKOP- 16- 2016-00295 azonosító számú fejlesztési célkitűzés: "Csanytelek Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" című fejlesztési program
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Támogató: Miniszterelnökség
Elnyert támogatás: 6.000.000.- Ft (eszköz beszerzés, szolgáltatások, egyéb költségek)
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatási okirat száma/ kelte: IKT-2016-114-I1-00002206/2016/2016. november 23.
Projekt kezdete: 2016. 10. 01.
Projekt tervezett befejezése: 2018. 06. 30.
Projekt tartalma: A projekt megvalósításában Csanytelek Község Önkormányzata vesz részt. Az Önkormányzat rendszercsatlakozással kapcsolódik az ASP technológiát biztosító rendszerhez. A pályázat keretein belül a fejlesztéssel érintett szakrendszerek az alábbiak:
1. Önkormányzati adórendszer
2. Gazdálkodási rendszer
3. Ingatlan- vagyonkataszter rendszer
4. Iratkezelő rendszer
5. Önkormányzati települési portálrendszer
6. Elektronikus ügyintézési portálrendszer
7. Ipar és kereskedelmi rendszer
8. Hagyatéki leltárrendszer
Tervezett főbb tevékenységek a pályázati támogatási keret terhére:
a) eszközbeszerzés: a meglévő ügyviteli számítástechnikai eszközpark feltérképezése és azt követően a magas szakmai színvonalú feladatellátás érdekében új technikai eszközök megvásárlása. (Bruttó forráskeret: 3.300.000.- Ft)
b) A működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása:
- Informatikai Biztonsági Szabályzat,
- Iratkezelési Szabályzat elkészítése.
A fenti szabályzatok hatálya valamennyi az önkormányzathoz tartozó szerve kiterjesztésre kerül. (Bruttó forráskeret: 780.000.- Ft)
c) Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrálás:
gazdálkodási, iratkezelési, adó rendszerek adatminőségének javítása és migrálása külső szolgáltatás és belső munkavállalói feladatellátás keretében (Bruttó forráskeret: 1.320.000.- Ft)
d) Tesztelési, élesítési feladatok ellátása külső szakértői és belső munkavállalói feladatellátás keretében (Bruttó forráskeret: 240.000.- Ft)
e) A rendszer csatlakozási folyamatokban résztvevő munkatársak oktatásával, továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az ezzel kapcsolatos utazási költségek finanszírozási kerete bruttó 180.000.- Ft.
f) Projekt menedzseri feladatok ellátása helyi belső munkatárs megbízási szerződésével. (Bruttó személyi jellegű díj és munkáltatói járulék együttes keretösszege: 150.000.- Ft)
g) Kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok:
- honlapon megjelenítendő projekttájékoztató, a támogatással összefüggő főbb adatokról, programelemekről és a végrehajtás fázisairól,
- „C” típusú projekttábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén,
- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése,
- térképtér feltöltése a projekthez tartozó tartalommal (Bruttó támogatási forráskeret: 30.000.- Ft)
Projekt végrehajtás részletei:
- 2016. december 31-ig beszerzésre kerültek a rendszercsatlakozáshoz szükséges ügyviteli számítástechnikai eszközök (7 db monitor, 7 db munkaállomás, 7 db kártyaolvasó, 1 db multifunkcionális központi nyomtató, 1 db szünetmentes tápegység, 1 db rack szekrény, 1 db switch eszköz.
- Három árajánlat bekérésével kiválasztásra került azon külső szolgáltató, aki az adatminőségjavítás, migrálás tesztelés és élesítés feladatköröket látja el. Szerződéskötés időpontja: 2016. december 22.
- A köztisztviselői állományból kijelölésre kerültek a tesztelés, élesítési folyamatban résztvevő dolgozók, továbbá a projektmenedzseri és a nyilvánossági feladatok ellátásával megbízott dolgozók.
- 2017. elejétől a MÁK szervezésével és koordinálásával elkezdődtek a szakrendszerekhez kapcsolódó képzések. Ezek végrehajtása folyamatos.
- Nyilvánossági feladatok körében kihelyezésre került a „C” típusú projekttábla, az önkormányzat honlapján a pályázati programhoz kapcsolódó tájékoztatás folyamatosan megvalósul, időszakosan aktualizálásra kerül.
- A szabályozási keretek kialakítása körében előkészítés alatt áll a külső szolgáltató kiválasztása, az ajánlattételi dokumentáció összeállítása.
- 2017. novemberében benyújtásra kerül az első előzetes kifizetési kérelem a támogatási keretből felhasznált és elszámolható költségelemek vonatkozásában.


EU-s pályázati programok 2017. év

1.

TOP- 2.1.3- 15- CS1-2016-00008 azonosító számú fejlesztési célkitűzés: "Csanytelek Község bel- és csapadékvízelvezető hálózatának fejlesztése" című projekt.
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
Elnyert támogatás: 134.390.457.- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatási okirat száma/ kelte: IKT-2017-6006-11-00001170/2017. 06.12.
Projekt kezdete: 2017.06.15.
Projekt tervezett befejezése: 2018. 11.30.Kedvezményezett neve:

Csanytelek Község Önkormányzata

Projekt címe:

Csanytelek Község bel- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése

Támogatás összege:

134.390.457 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

A fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a csapadék- és belvízelvezető csatornák valamint műtárgyak fejlesztésével, de közép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítását.
A fejlesztés szempontjából legszükségszerűbb beavatkozási területek:
1. fejlesztési szakasz: Tömörkényi, Szegedi, Bajcsy Zsilinszky, Szent István és Pusztaszeri utcák által ,valamint
2. fejlesztési szakasz: Tömörkényi, Arany János és Rákóczi Ferenc utcák által lehatárolt területek

A fenti utcák által határolt területek belvízelvezető csatornarendszerének kiépítése elkerülhetetlenné vált. A fejlesztés területének meghatározásakor olyan területekre fókuszáltunk, ahol a csapadékvíz elvezetés hiánya jelentős természeti kockázatokat hordoznak magukban.

A projekt átfogó célja:
Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása érdekében belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása Csanytelek településen.

A megvalósítással elérni kívánt specifikus célok:
Települési csapadék-és belvízbiztonság megteremtése és fokozása Csapadék és belvízelvezető csatornák valamint azok műtárgyainak fejlesztése Megfelelő lakókörnyezet kialakítása

Műszaki tartalom, tevékenységek:
A projekt megvalósításával létrehozunk két irányú szárnycsatorna kiépítést amely legalább három, nagy kiterjedésű felszíni/csapadékvíz lencse talajvízre gyakorolt hidraulikai nyomásának csökkentésével jelentős, de nem teljes körű vízbiztonság javulást eredményez az érintett település-részek lakóépületei vonatkozásában. A kiépítendő két szárnycsatorna a leginkább veszélyeztetett településrészekről történő felszíni vízkivezetést priorizál.
A megvalósítás során egy közvetlen csatlakozású szárnycsatorna létesül a Damjanich út – Szent István út – Budai Nagy Antal út – Alsó-főcsatorna nyomvonalon, a 015/46 és 015/47 hrsz-ú, vízvisszatartást megvalósítására képes ingatlanokon átvezetve, tiltó beépítésével. A közvetett csatlakozású szárnycsatorna a József Attila út Széchenyi útba torkollásától a József Attila és Határ út (egy szakaszán) a Faragó-Karsai csatornába szájaztatva – amely csatorna a Vajháti csatornába csatlakozva továbbítja a felszíni vizet az Alsó-főcsatornába, a Vidre-éri szivattyúállomásig.

Eredmények:
A tervezett műszaki/szakmai tartalom eredményei: A betervezett csatornaszakaszok közvetlenül 470 db ingatlan állagmegóvását jelenti és elöntését előzi meg. A projekt teljes megvalósításával létrejön 3333 méter nyílt földmedrű és –zárt csapadékvíz elvezető hálózat. Létesített víznyelő/tisztító aknák száma: 86 db

Tervezett befejezési dátum:

2018. 11.30.

Projekt azonosító száma.

TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008

2.

TOP – 4.1.1-15-CS1-2016-0009. projektazonosító számon, Egészségügyi Kombinát felújítása projekt.
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
Elnyert támogatás: 29.896.916.- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatási okirat száma:IKT-2017-606-11-0000 2846.
Támogatási szerződés aláírása: 2017. 09. 26.Kedvezményezett neve:

Csanytelek Község Önkormányzata

Projekt címe:

Egészségügyi Kombinát felújítása

Támogatás összege:

29.896.916 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

A projekt keretében a Csanyteleken biztosított kettő vegyes háziorvosi praxis, egy fogorvosi praxis, egy védőnői körzet és közvetetten az iskola-egészségügyi ellátás fejlesztése valósul meg.

A projekt célja: a település lakossága számára minőségi, a kor követelményeinek megfelelő színvonalú egészségügyi alapszolgáltatások biztosítása ezáltal a lakosság egészségügyi állapotának, életminőségének javítása. A projekt továbbá hozzájárul az esélyegyenlőség elveinek érvényesüléséhez, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáféréséhez

A megvalósítással elérni kívánt specifikus célok:
Jelen projekt keretében önálló rendeltetési egységként a rendelőblokkot, garázsokat és a 2 db önkormányzati tulajdonban levő lakásokat magába foglaló épületrészt kívánjuk fejleszteni.
A projekt megvalósításával nemcsak az biztosítható, hogy hosszú távon helyileg elérhető egészségügyi alapellátás álljon a lakosok rendelkezésére, hanem egyúttal magasabb színvonalú, jogszabályoknak megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés válik lehetővé.

Műszaki tartalom, tevékenységek:
- Egészségügyi Kombinát rendelőinek (háziorvosi, védőnői és fogorvosi alapellátás) és kapcsolódó helyiségeinek felújítása, korszerűsítése, átalakítása. (belső burkolat részleges cseréje, vizesblokk felújítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása, elektromos hálózat felújítása, födém és lapostető szigetelések, tető héjazat csere.
- Az épület hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre szorul. A beruházást követően a vizsgált épületrész (magántulajdonú lakás kivételével), mint önálló rendeltetési egység legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába fog esni
- Önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakások külső felújítása. - Egészségügyi alapellátáshoz használt jármű tárolására szolgáló garázs külső felújítása.
- Hatályos jogszabályoknak megfelelő, akadálymentes parkoló-férőhely létesítése

Eredmények:
Minőségi, a kor követelményeinek és elvárásainak megfelelő műszaki állapotú egészségügyi kombinát létrehozása, megfelelő színvonalú egészségügyi alapszolgáltatások biztosítása.

Tervezett befejezési dátum:

2018. 08.31.

Projekt azonosító száma.

TOP – 4.1.1-15-CS1-2016-0009Nemzeti forrásból támogatott pályázati programok:

2016. év

1. Projekt címe: Belterületi utak felújítása (Csanytelek Damjanich, Szent László u., Jókai Mór u. szilárd burkolatának felújítása)
Támogató: Belügyminisztérium (BMÖGF/52-16/2016. ikt. sz. támogatási okirat 2016. 11.21.)
Támogatás jogcíme: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: Kivitelezési és műszaki ellenőri munkák fedezete (100 %-os támogatás) Bruttó 46.096.100.- Ft.

2017. év

1. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Belterületi út felújítás (Csanytelek Járandó u. szilárd burkolatának felújítása)
Támogató: Belügyminisztérium (BMÖGF/107-9/2017. ikt. sz. támogatási okirat 2017. 08. 03.)
Támogatás jogcíme: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 15.000.000.- Ft (útfelújítás költsége)
Bekerülési összköltség (kivitelezés + műszaki ellenőrzés bruttó) 21.122.150.- Ft
Önkormányzati saját erő (bruttó) 6.122.150.- FT

2. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Belterületi utak karbantartása
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 10.751.402.- Ft

3. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Mezőgazdasági termelés támogatása
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 57.599.609.- Ft
Felajánlott saját forrás: 1.178.918.- Ft

4. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Belvíz mentesítés, csatorna tisztítás (8 fő)
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 10.751.949.- Ft

5. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Egyéb közfoglalkoztatási feladatok (10 fő)
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 11.639.959.-FtPályázati felhívás!

Pályázat a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezető álláshelyének betöltésérePályázati felhívás!

Pályzázat a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezető álláshelyének betöltésére


Csanyteleki Sport Club Pályázata:

HATÁROZAT - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

 

Sportfejlesztési program - Elfogadott

INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
HELYI TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI TERV
INGATLANOK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Új Esélyegyenlőségi Program 2017. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
134. szám (2018-02-09)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Digitális átállás
Közadatkereső
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport