Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Pályázati hírek / Pályázati programok
Széchenyi logo

Csanytelek Község Önkormányzata részt vállal „A Területfejlesztési Operatív Program” keretében megvalósítandó „A helyi identitás és kohézió erősítése” c. TOP-5.3.1-16 pályázat lebonyolításában.

A projekt legfontosabb elérendő célja a helyi értékekre alapozott közösségfejlesztés megvalósításával a társadalmi részvétel fokozása a résztvevő településeken.

Ennek keretében az alábbi programok valósultak meg:

2019.04.17. Tavaszi népszokások (képek | beszámoló)

2020.08.10-12. Népismereti kézimunka tábor (képek | beszámoló)

2020.09.17. Jó gyakorlat út (képek | beszámoló)

2020.10.21. Újszülöttek napja (képek | beszámoló)

2021.12.19. Karácsonyi koncert (képek | beszámoló)

2022.02.22. Színjátszó előadás (képek | beszámoló)

2022.05.21. Saláta-fesztivál (képek | beszámoló)

2022.06.10. Közlekedésbiztonsági nap (képek | beszámoló)

2022.07.09. Csanyteleki virágkarnevál (képek | beszámoló)


Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere Pályázati Felhívása

"Tisza-menti virágzás" Ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt keretein belül, hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára.
- Pályázati felhívás
- Pályázati adatlap
- Nyilatkozatok

Határtalanul 2018. pályázat

ÖSZTÖNDÍJAK

Csongrád Városi Önkormányzat "Hazai - pálya" ösztöndíj program a Tisza -menti virágzás 2, EFOP 1.5.3.-16-2017-00001 kódszámú projekt

Csongrád Városi Önkormányzat "Hazai - pálya" elnevezéssel ösztöndíjprogramot indít a Tisza -menti virágzás 2 elnevezésű, EFOP 1.5.3.-16-2017-00001 kódszámú projekt keretein belül. Az ösztöndíjra 18-25 év közötti, felsőoktatási intézményben aktív hallgatói státusszal rendelkező, nappali vagy levelező munkarendben tanuló fiatalok jelentkezhetnek, akik lakóhelye Csongrád, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény vagy Tiszasas települések közigazgatási területén található,

Az ösztöndíprogram szabályzata, pályázati kiírása, pályázati adatlapja és kötelező mellékletei letölthetőek a https://tiszaviragzas2.csongrad.hu/2019/08/30/csongrad-varosi-onkormanyzat-hazai-palya-elnevezessel-osztondijprogramot-indit/ oldalról.

Pályázat benyújtási határidő: 2019.09.16 16.00 óra

Érdeklődni a Tisza-menti virágzás 2 munkaszervezeténél lehetséges a +3620/243-4842-es telefonszámon.

- Hazai-PÁLYA Ösztöndíj Szabályzat Tisza-menti virágzás 2 EFOP 1.5.3-16-2017-00001
- "Hazai-pálya Ösztöndíj" Csongrád Városi Önkormányzat Pályázati Felhívása Csongrád, Felgyő, Csanytelek, Tiszasas közigazgatási területén élő, felsőoktatásban tanuló fiatalok számára
- Hazai pálya ösztöndíj Pályázati adatlap
- Nyilatkozat - önkéntes
- Nyilatkozat - más ösztöndíj
- Igazolás - civil szervezet

- Pályázati Felhívás az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projektben az önkormányzat által fenntartott humán szolgáltatásban foglalkoztatottak számára
- Pályázati adatlap az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projektben az önkormányzat által fenntartott humán szolgáltatásban foglalkoztatottak számára

- Pályázati Felhívás Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt keretein belül, hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára
- Pályázati adatlap Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt keretein belül, hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat - 2022. év

A pályázatok rögzítésének és a hivatalhoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZABÁLYZATA A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Csanytelek Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Csanytelek Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Határtalanul 2016. pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA

Pályázati felhívás a helyben működő civil szervezetek 2016. évi célkitűzéseinek támogatására

Csanyteleki Sport Klub sportfejlesztési pályázata

Dokumentum 1.
Dokumentum 2.

EU-s pályázati programok 2022. év

Széchenyi logo

Kedvezményezett neve: 

Csanytelek Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma.

TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00014

Projekt címe:

Csanytelek község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése III. ütem

Támogatás összege:

165.000.000,-Ft

Támogatás mértéke: 

100%

Projekt tartalma: 

Belvíz szempontjából a Tisza – Dong-ér zugban elhelyezkedő Csanytelek Csongrád- megye egyik legveszélyeztetettebb települése. A Homokhátság közel 30 méterrel magasabb fekvése meghatározza a felszín alatti vizek áramlását. A településen belüli 3 méteres szintkülönbségek miatt a mélyebb fekvésű részeken – különösen gyors, nagy mennyiségű esőzések következtében olyan felszíni vízlencsék alakulhatnak ki, melyek veszélyeztethetik a lakóépületeket. A 2010-2011. évi Csanyteleki rendkívüli belvízvédekezés tapasztalatait figyelembe véve határoztuk meg azon felszíni vízelvezetési irányokat, melyek megvalósítása esetén leghatékonyabban szolgálhatják a belvízvédekezést. A településen korábban már I. és II. ütemben történt belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés, jelen III. ütemben a központi településrész kerül fejlesztésre (Radnóti Miklós utca , Szent László utca, Széchenyi utca, Kossuth Lajos utca és Botond utca) A vízelvezetés zárt és nyílt burkolt csatornahálózattal kerül megoldásra, felhasználva a már meglévő feltöltődött árkok nyomvonalát. Az összegyűlt vizek befogadására a „Lenintelepi” csatorna szolgál, melynek fő befogadója a Felső főcsatorna. A Szent László utcában a páros oldalán lévő zárt csatorna kerül átépítésre 108 fm hosszban. A Széchenyi utcán, a páratlan oldalon lévő zárt csatorna kerül átépítésre 110 fm hosszban. A Radnóti Miklós utca mindkét oldalán lévő nyílt árok kerül áttervezésre zárt csatornára 265 fm hosszban. A Kossuth Lajos utcai vízelvezető csatorna mindkét oldalon szintén zárt rendszerűvé kerül kialakításra 970 fm hosszban. A Botond utca páros és páratlan oldala is átépítésre kerül 257 fm hosszban. A tervezett munkálatokkal a község központi részeinek vízkivezetése a befogadó felé megoldódik 1710 méter hosszúságú szakaszon.

Tervezett befejezési dátum: 

2023.07.31.


Leader logo

A Vidékfejlesztési Program (VP) keretén belül az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület működési területére meghirdetett, „Közösségi tér/színtér építése/létrehozása, infrastrukturális fejlesztése” című VP6-19.2.1.-6.3-17 pályázati konstrukció keretében Csanytelek Község Önkormányzata eredményesen pályázott a Csanytelek, Kossuth utca 15/F számú (hrsz: 96) épületének részleges belső felújítására.

Kedvezményezett neve: 

Csanytelek Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma.

3260823352

Projekt címe:

Közösségi Ház kialakítása

Támogatás összege:

6.957.248,-Ft

Támogatás mértéke: 

85%

Projekt tartalma: 

Csanytelek, Kossuth utca 15/F számú épületének belső felújítási munkálatai valósulnak meg: külső és belső nyílászárók cseréje, belső válaszfalak bontása, belső válaszfalak építése, festés, szociális blokk felújítása.

Tervezett befejezési dátum: 

2022.07.31.

EU logo Széchenyi logo


EU-s pályázati programok 2021. év

Kedvezményezett neve: 

Csanytelek Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma.

TOP-4.1.1-16-CS1-2020-00004

Projekt címe:

Orvosi rendelő felújítása II. ütem

Támogatás összege:

20.000.000,-Ft

Támogatás mértéke: 

100%

Projekt tartalma: 

Csanytelek, Radnóti utca 2. szám alatt található orvosi rendelő szociális blokkjának kialakítása és egyik szolgálati lakás belső felújítása szerepel a projektben. A fentieken túl az orvosok és védőnő feladatellátásához szükséges eszközök is beszerzésre kerülnek a pályázatban.

2019-ben TOP pályázat keretében első ütemben szinte teljesen felújításra került az épület, úgy belsőleg, mint külső megjelenés szempontjából. A fentieken túlmenően energetikai korszerűsítés is történt. (falak, födémek hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje kondenzációs kazánok beépítése). Ezen kívül az előző ütemben megtörtént a középület projektarányos akadálymentesítése is.

A jelenlegi II. ütemben ebben a vonatkozásban nincs érintett épületrész. A korábbi felújítás során elmaradt a betegellátáshoz szükséges helyiségek kialakítása. Konkrétan az ott dolgozók részére személyzeti öltöző és vizesblokk kialakítása. 

A beépítettségből adódóan erre korlátozott lehetőség nyílik, mivel a rendelőkhöz kapcsolódóan csak a belsőudvar („átrium”) rovására volt lehetőség.

Az alábbi munkák valósulnak meg a projekt részleteit tekintve:

- dolgozók részére személyzeti öltöző, szociális blokk kialakítása és ezzel összefüggő kiegészítő munkák 

-  egyik szolgálati lakás belső felújítása 

- belső szennyvízelvezető csatornarendszer, hiányzó szakaszának felújítása, cseréje

Tervezett befejezési dátum: 

2022.05.31.

EU-s pályázati programok 2011/2012. év

1.) KEOP-7.1.0/2011-0027 projekt azonosító számú fejlesztési célkitűzés: "Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése" projekt előkészítési fázis.
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás: A Nettó bekerülési költség 85 %-a, 27.662.400.- Ft
Támogatási okirat aláírás: 2011.12.05.

2.) BM- EU- Önerő támogatás a "Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése" című KEOP-7.1.0/11-2011-0027 projekt azonosító számú fejlesztéshez. (Projekt előkészítés)
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás: A Nettó bekerülési költség saját erő igényének 50 %-a: 2.440.800.- Ft.
Támogatási okirat aláírás: 2012.10.24.


EU-s pályázati programok 2013. év

1.) EMVA-Falumegújítás és fejlesztés támogatási program keretében a "Csanytelek Kossuth Lajos utcai játszótérhez játszóeszközök és egyéb eszközök beszerzése".
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás: Nettó bekerülési költség 100 %-a, 3.541.555.- Ft
Támogatási határozat (MVH-s) iratazonosítója: 1553401285
Támogatási határozat időpontja: 2013. június 25.

2.) KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projekt azonosító számú fejlesztési célkitűzés: Projekt címe: "Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója" (Megvalósítási szakasz)
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás: 715.379.456.- Ft (A nettó összköltség 85,75 %-a)
Támogatási okirat aláírás: 2013.07.26.

3.) BM-EU- Önerő Alapból- támogatás a "Csanytelek szennyvízelvezetési és tisztítási konstrukciója" című fejlesztési célkitűzéshez (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 pr.) a saját erő 100 %-os kiváltására
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Kedvezményezett: Belügyminisztérium
Elnyert támogatás (2013-2015): 118.711.844.- Ft
Támogatási okirat aláírás: 2013. november 21.
Támogatási szerződések mellékelve


A Vidékfejlesztési Program (VP) keretén belül az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1-6-4-17 kódszámú „A településkép, mint tájérték megőrzése, fejlesztése” című felhívás alapján a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal eredményesen pályázott a település központjában (Kossuth Lajos utca 218 hrsz.) két járdaszakasz felújítására.

A projekt összefoglalója:

 • Kedvezményezett neve: Csanyteleki Polgármesteri Hivatal
 • Projekt címe: „Csanytelek belterület 218-hrsz-ú Kossuth Lajos utcai járdaszakasz felújítása”
 • Támogatás összege: 2.034.969,-Ft
 • Támogatás mértéke: 85 %
 • Projekt tartalmának rövid bemutatása:
  A Kossuth Lajos u. északi oldal 96 hrsz.-ú és 97 hrsz.-ú ingatlanok utcafronti szakaszon 54,8 méter hosszban beton térkővel került felújításra.
  A Kossuth Lajos u. déli oldal 216 hrsz.-ú és 215/2 hrsz.-ú ingatlanok utcafronti szakaszon 87,5 méter
  hosszban beton térkővel került felújításra.
 • Projekt befejezési dátuma: 2020. december 23.
 • Projekt azonosító száma: 1939267496


EU-s pályázati programok 2016. év

1.) KÖFOP-1.2.1 – VEKOP- 16- 2016-00295 azonosító számú fejlesztési célkitűzés: "Csanytelek Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" című fejlesztési program
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Támogató: Miniszterelnökség
Elnyert támogatás: 6.000.000.- Ft (eszköz beszerzés, szolgáltatások, egyéb költségek)
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatási okirat száma/ kelte: IKT-2016-114-I1-00002206/2016/2016. november 23.
Projekt kezdete: 2016. 10. 01.
Projekt tervezett befejezése: 2018. 06. 30.
Projekt tartalma: A projekt megvalósításában Csanytelek Község Önkormányzata vesz részt. Az Önkormányzat rendszercsatlakozással kapcsolódik az ASP technológiát biztosító rendszerhez. A pályázat keretein belül a fejlesztéssel érintett szakrendszerek az alábbiak:
1. Önkormányzati adórendszer
2. Gazdálkodási rendszer
3. Ingatlan- vagyonkataszter rendszer
4. Iratkezelő rendszer
5. Önkormányzati települési portálrendszer
6. Elektronikus ügyintézési portálrendszer
7. Ipar és kereskedelmi rendszer
8. Hagyatéki leltárrendszer
Tervezett főbb tevékenységek a pályázati támogatási keret terhére:
a) eszközbeszerzés: a meglévő ügyviteli számítástechnikai eszközpark feltérképezése és azt követően a magas szakmai színvonalú feladatellátás érdekében új technikai eszközök megvásárlása. (Bruttó forráskeret: 3.300.000.- Ft)
b) A működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása:
- Informatikai Biztonsági Szabályzat,
- Iratkezelési Szabályzat elkészítése.
A fenti szabályzatok hatálya valamennyi az önkormányzathoz tartozó szerve kiterjesztésre kerül. (Bruttó forráskeret: 780.000.- Ft)
c) Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrálás:
gazdálkodási, iratkezelési, adó rendszerek adatminőségének javítása és migrálása külső szolgáltatás és belső munkavállalói feladatellátás keretében (Bruttó forráskeret: 1.320.000.- Ft)
d) Tesztelési, élesítési feladatok ellátása külső szakértői és belső munkavállalói feladatellátás keretében (Bruttó forráskeret: 240.000.- Ft)
e) A rendszer csatlakozási folyamatokban résztvevő munkatársak oktatásával, továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az ezzel kapcsolatos utazási költségek finanszírozási kerete bruttó 180.000.- Ft.
f) Projekt menedzseri feladatok ellátása helyi belső munkatárs megbízási szerződésével. (Bruttó személyi jellegű díj és munkáltatói járulék együttes keretösszege: 150.000.- Ft)
g) Kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok:
- honlapon megjelenítendő projekttájékoztató, a támogatással összefüggő főbb adatokról, programelemekről és a végrehajtás fázisairól,
- „C” típusú projekttábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén,
- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése,
- térképtér feltöltése a projekthez tartozó tartalommal (Bruttó támogatási forráskeret: 30.000.- Ft)
Projekt végrehajtás részletei:
- 2016. december 31-ig beszerzésre kerültek a rendszercsatlakozáshoz szükséges ügyviteli számítástechnikai eszközök (7 db monitor, 7 db munkaállomás, 7 db kártyaolvasó, 1 db multifunkcionális központi nyomtató, 1 db szünetmentes tápegység, 1 db rack szekrény, 1 db switch eszköz.
- Három árajánlat bekérésével kiválasztásra került azon külső szolgáltató, aki az adatminőségjavítás, migrálás tesztelés és élesítés feladatköröket látja el. Szerződéskötés időpontja: 2016. december 22.
- A köztisztviselői állományból kijelölésre kerültek a tesztelés, élesítési folyamatban résztvevő dolgozók, továbbá a projektmenedzseri és a nyilvánossági feladatok ellátásával megbízott dolgozók.
- 2017. elejétől a MÁK szervezésével és koordinálásával elkezdődtek a szakrendszerekhez kapcsolódó képzések. Ezek végrehajtása folyamatos.
- Nyilvánossági feladatok körében kihelyezésre került a „C” típusú projekttábla, az önkormányzat honlapján a pályázati programhoz kapcsolódó tájékoztatás folyamatosan megvalósul, időszakosan aktualizálásra kerül.
- A szabályozási keretek kialakítása körében előkészítés alatt áll a külső szolgáltató kiválasztása, az ajánlattételi dokumentáció összeállítása.
- 2017. novemberében benyújtásra kerül az első előzetes kifizetési kérelem a támogatási keretből felhasznált és elszámolható költségelemek vonatkozásában.
- 2018. I. negyedévében kiválasztásra került az Iratkezelési Szabályzat és az Információbiztonsági Szabályzat elkészítésére a nyertes ajánlattevő.
- Az önkormányzat Támogatási Szerződés módosítást kezdeményezett az eredeti költségkategóriákon belüli forrás átcsoportosítására, melyet az Irányító hatóság jóváhagyott.
- 2018. április végéig elkészült az Iratkezelési Szabályzat és az Információbiztonsági Szabályzat.
- 2018. II. negyedévében az iratkezelő szakrendszer helyesbített végleges adatmigrációval teljeskörűen lezárult az egyes szakrendszerekhez kapcsolódó migrálás, tesztelés, élesítés.
- 2018. júniusában kifizetésre kerültek a (helyi) személyi jellegű díjak (projekt menedzser, nyilvánossági feladatok, tesztelés élesítéshez kapcsolódó megbízási díjak).
- 2018. június végére a projekt fizikai zárása megtörtént, egyben elkezdődött a záró kifizetési kérelem és szakmai beszámoló előkészítése.


EU-s pályázati programok 2017. év

1.

TOP- 2.1.3- 15- CS1-2016-00008 azonosító számú fejlesztési célkitűzés: "Csanytelek Község bel- és csapadékvízelvezető hálózatának fejlesztése" című projekt.
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
Elnyert támogatás: 139.373.142.- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatási okirat száma/ kelte: IKT-2017-6006-11-00001170/2017. 06.12.
Projekt kezdete: 2017.06.15.
Projekt tervezett befejezése: 2019.02.28.Kedvezményezett neve:

Csanytelek Község Önkormányzata

Projekt címe:

Csanytelek Község bel- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése

Támogatás összege:

139.373.142 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

A fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a csapadék- és belvízelvezető csatornák valamint műtárgyak fejlesztésével, de közép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítását.
A fejlesztés szempontjából legszükségszerűbb beavatkozási területek:
1. fejlesztési szakasz: Tömörkényi, Szegedi, Bajcsy Zsilinszky, Szent István és Pusztaszeri utcák által ,valamint
2. fejlesztési szakasz: Tömörkényi, Arany János és Rákóczi Ferenc utcák által lehatárolt területek

A fenti utcák által határolt területek belvízelvezető csatornarendszerének kiépítése elkerülhetetlenné vált. A fejlesztés területének meghatározásakor olyan területekre fókuszáltunk, ahol a csapadékvíz elvezetés hiánya jelentős természeti kockázatokat hordoznak magukban.

A projekt átfogó célja:
Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása érdekében belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása Csanytelek településen.

A megvalósítással elérni kívánt specifikus célok:
Települési csapadék-és belvízbiztonság megteremtése és fokozása Csapadék és belvízelvezető csatornák valamint azok műtárgyainak fejlesztése Megfelelő lakókörnyezet kialakítása

Műszaki tartalom, tevékenységek:
A projekt megvalósításával létrehozunk két irányú szárnycsatorna kiépítést amely legalább három, nagy kiterjedésű felszíni/csapadékvíz lencse talajvízre gyakorolt hidraulikai nyomásának csökkentésével jelentős, de nem teljes körű vízbiztonság javulást eredményez az érintett település-részek lakóépületei vonatkozásában. A kiépítendő két szárnycsatorna a leginkább veszélyeztetett településrészekről történő felszíni vízkivezetést priorizál.
A megvalósítás során egy közvetlen csatlakozású szárnycsatorna létesül a Damjanich út – Szent István út – Budai Nagy Antal út – Alsó-főcsatorna nyomvonalon, a 015/46 és 015/47 hrsz-ú, vízvisszatartást megvalósítására képes ingatlanokon átvezetve, tiltó beépítésével. A közvetett csatlakozású szárnycsatorna a József Attila út Széchenyi útba torkollásától a József Attila és Határ út (egy szakaszán) a Faragó-Karsai csatornába szájaztatva – amely csatorna a Vajháti csatornába csatlakozva továbbítja a felszíni vizet az Alsó-főcsatornába, a Vidre-éri szivattyúállomásig.

Eredmények:
A tervezett műszaki/szakmai tartalom eredményei: A betervezett csatornaszakaszok közvetlenül 470 db ingatlan állagmegóvását jelenti és elöntését előzi meg. A projekt teljes megvalósításával létrejön 3333 méter nyílt földmedrű és –zárt csapadékvíz elvezető hálózat. Létesített víznyelő/tisztító aknák száma: 86 db

Tervezett befejezési dátum:

2019.02.28.

Projekt azonosító száma.

TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008

2.

TOP – 4.1.1-15-CS1-2016-00009. projektazonosító számon, Egészségügyi Kombinát felújítása projekt.
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
Elnyert támogatás: 29.896.916.- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatási okirat száma:IKT-2017-606-11-0000 2846.
Támogatási szerződés aláírása: 2017. 09. 26.Kedvezményezett neve:

Csanytelek Község Önkormányzata

Projekt címe:

Egészségügyi Kombinát felújítása

Támogatás összege:

29.896.916 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

A projekt keretében a Csanyteleken biztosított kettő vegyes háziorvosi praxis, egy fogorvosi praxis, egy védőnői körzet és közvetetten az iskola-egészségügyi ellátás fejlesztése valósul meg.

A projekt célja: a település lakossága számára minőségi, a kor követelményeinek megfelelő színvonalú egészségügyi alapszolgáltatások biztosítása ezáltal a lakosság egészségügyi állapotának, életminőségének javítása. A projekt továbbá hozzájárul az esélyegyenlőség elveinek érvényesüléséhez, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáféréséhez

A megvalósítással elérni kívánt specifikus célok:
Jelen projekt keretében önálló rendeltetési egységként a rendelőblokkot, garázsokat és a 2 db önkormányzati tulajdonban levő lakásokat magába foglaló épületrészt kívánjuk fejleszteni.
A projekt megvalósításával nemcsak az biztosítható, hogy hosszú távon helyileg elérhető egészségügyi alapellátás álljon a lakosok rendelkezésére, hanem egyúttal magasabb színvonalú, jogszabályoknak megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés válik lehetővé.

Műszaki tartalom, tevékenységek:
- Egészségügyi Kombinát rendelőinek (háziorvosi, védőnői és fogorvosi alapellátás) és kapcsolódó helyiségeinek felújítása, korszerűsítése, átalakítása. (belső burkolat részleges cseréje, vizesblokk felújítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása, elektromos hálózat felújítása, födém és lapostető szigetelések, tető héjazat csere.
- Az épület hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre szorul. A beruházást követően a vizsgált épületrész (magántulajdonú lakás kivételével), mint önálló rendeltetési egység legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába fog esni
- Önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakások külső felújítása. - Egészségügyi alapellátáshoz használt jármű tárolására szolgáló garázs külső felújítása.
- Hatályos jogszabályoknak megfelelő, akadálymentes parkoló-férőhely létesítése

Eredmények:
Minőségi, a kor követelményeinek és elvárásainak megfelelő műszaki állapotú egészségügyi kombinát létrehozása, megfelelő színvonalú egészségügyi alapszolgáltatások biztosítása.

Tervezett befejezési dátum:

2018. 08.31.

Projekt azonosító száma.

TOP – 4.1.1-15-CS1-2016-00009


3.

EFOP-1.5.3 projektazonosító számon, Tiszamenti Virágzás 2


EU-s pályázati programok 2018. év

1.

TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00009 azonosítószámú "Hűtőház és tároló tér kialakítása" című projekt
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
Elnyert támogatás: 55.571.370.- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatási okirat száma/ kelte: IKT-2018-606/1-00000990
Projekt kezdete: 2018.03.01.
Projekt tervezett befejezése: 2019.07.31Kedvezményezett neve:

Csanytelek Község Önkormányzata

Projekt címe:

Hűtőház és tároló tér kialakítása

Támogatás összege:

55 571 370 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

A Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek, belterület hrsz.:144/1. alatt időszakosan üzemelő új hűtőházi épület létrehozását tervezi létrehozni a pályázati támogatás segítségével-

A projekt célja: A hűtőház létesítésének célja, hogy a nyári hónapokban nehezen értékesíthető termékek hűtőházi elhelyezésével szezonon kívül, magasabb áron legyenek értékesíthetőek, ezáltal biztosítva kezdetben az Önkormányzati Start Munka Programban folyó termelésnek pénzügyi fenntarthatóságát, későbbiekben a tervezett Nonprofit Kft-be történő működés jövedelmezőségét. A megfelelő jövedelem realizálásával cél, csökkenjen a potenciálisan szociálisan rászorulók száma, amely csökkenti az Önkormányzat pénzügy terheit is, valamint cél a település megtartó erejének növelése

Műszaki tartalom, tevékenységek:
Az építtetői igények figyelembevételével egy minél gazdaságosabban kivitelezhető és üzemeltethető hűtőház létesítése volt a fő szempont. Az épület időszakosan üzemelne. Alaprajzilag egy téglalap alakú épület lenne amelyben helyett kap a manipuláló tér mellett 1-1 hűtőkamra illetve öltöző vizesblokk. Az épület földszintes, alapterülete bruttó 321 m2 lesz., a Az épület építmény magassága 5,6 m. . A tervek alapján az önkormányzat már a saját termények átmeneti hűtésén, tárolásán túl a településen még dolgozó 250 őstermelő közül a kertészettel foglalkozók részére is hűtőkapacitást tervez biztosítani - önköltséges díjért. A csarnokban elsősorban zöldség és gyümölcs kerül tárolásra, hűtése valósul meg

Eredmények:
A fejlesztés során agrárlogisztikai csarnok valósul meg, ami a helyi gazdáknak, az önfoglalkoztató őstermelőknek lehetőséget teremt – kedvezőtlen piaci helyzet esetén - termékeik megfelelő betárolására, elhelyezésére, így a további termékek termelésére, majd későbbi értékesítésre. A beruházás által a termék a termelési értéklánc tekintetében előrelép, megfelelő szolgáltatást nyújtó csarnok által a termék elhelyezése, tárolása hűtése megvalósul, eladhatósága javul, az eladható mennyiség emelkedik. A fejlesztés jelentős mértékben hozzájárul a helyi termékek, helyi termelők piacra jutásához, továbbá lehetővé válik az önkormányzati tulajdonú cég által működtetett közétkeztetési konyhára történő beszállítás időszakának meghosszabbítására legalább 2 hónappal

Tervezett befejezési dátum:

2019.07.31.

Projekt azonosító száma.

TOP-1.1.3-16- CS1-2017-00009


2.


Kedvezményezett neve:

Felgyő Községi Önkormányzat

Konzorciumi partnerek:

Csanytelek Község Önkormányzata
Felgyő Községi Önkormányzat

Projekt címe:

Helyiérték

Támogatás összege:

25 000 197 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

A Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek, belterület hrsz.:144/1. alatt időszakosan üzemelő új hűtőházi épület létrehozását tervezi létrehozni a pályázati támogatás segítségével-

A projekt célja: A pályázó Felgyő, Tömörkény és Csanytelek községek konzorciuma. Főpályázó Felgyő Község, konzorciumi partnerei Tömörkény és Csanytelek községek. A projektben egy célterület kerül kijelölésre: a három konzorciumi partnerséget alkotó település teljes területe.

Jelen pályázat célja: helyi közösségek fejlesztése amely által erősödik a közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség és várható a közösségi szerepvállalás erősödése a résztvevő településeken. Célzott helyi közösségfejlesztési folyamatok megvalósítása történik.

Alapvető célkitűzés: a társadalom tagjai minél nagyobb számban vegyenek részt a közéletben és aktívan járuljanak hozzá a saját helyzetüket érintő döntésekhez. A megvalósítás során alkalmazott alapelv közösség és részvétel Részvétel célja: elősegíteni a településeken élők aktív közreműködését helyi ügyekben - részt veszek annak a közösségnek az életében, ahová tartozom.

A közösségfejlesztés célja a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. A végső cél, hogy mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi és társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre.

Tervezett tevékenységek:
1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés: A projekt megvalósításának első 12 hónapjában a közösségi felmérés megvalósítása. Közösségi interjúk és közösségi beszélgetések módszerként való alkalmazásával a helyi társadalom bevonásával helyi cselekvési terv összeállítása.
2. A települések Faluházai és könyvtárai bevonásával a közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele
3. A helyi cselekvési terv közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása (negyedévente min 1 db közösségi akció és fél évente min egy program elindítása)
4. Stratégiai dokumentumok felülvizsgálata: a települések közművelődési rendeletinek és helyi esélyegyenlőségi programjainak felülvizsgálata.
5. Mindhárom település Művelődési Házában közösségi információs pont létrehozása
6. Képzések és tapasztalatcserét célzó tanulmányutak megvalósítása
A tervezett tevékenységek mindhárom településen a helyi kulturális intézményrendszer bevonásával valósulnak meg. A településeken működő IKSZT, Faluházak és könyvtárak munkatársai már a projekt tervezésébe is bevonásra kerültek, a megvalósítás során pedig támaszkodunk szakmai segítségükre és aktivitásukra.

Várt eredmény: életképes helyi közösségek létrejöttének. "Az életképes helyi közösség az, amelyikben a lakosok együttműködnek annak érdekében, hogy a legkülönbözőbb szempontú hatással legyenek a helyi társadalom szabályaira; amelyikben a lakosok a közösségi életre vonatkozó célokat tűznek ki maguk elé, és amelyikben az emberek képesek is e célok megvalósítására."

Tervezett befejezési dátum:

2022.02.28.

Projekt azonosító száma.

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00012 
 
3.


 EU-s pályázati programok 2019. év

1.

„Helyi termelői piactér kialakítása Csanyteleken” című 1858340553 azonosítószámú Vidékfejlesztési projekt
2.

TISZA MENTI VIRÁGZÁS HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN


3.

TISZA-MENTI VIRÁGZÁS 2 - HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN
4.

TOP-2.1.3-16- CS1-2017-00001 azonosítószámú "Csanytelek Község bel-és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése 2." című projekt
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás: 105.999.625,-Ft
Projekt tervezett befejezése: 2020.12.15.Kedvezményezett neve:

Csanytelek Község Önkormányzata

Projekt címe:

Csanytelek Község bel-és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése 2.

Támogatás összege:

105 999 625,-Ft

Projekt tartalma:

A 2010-2011. évi Csanyteleki rendkívüli belvízvédekezés tapasztalatait figyelembe véve határoztuk meg azon felszíni vízelvezetési irányokat, melyek megvalósítása esetén leghatékonyabban szolgálhatják a belvízvédekezést. A Gárdonyi út – Bercsényi Út – Nagy-gyepi csatorna (4. szárnycsatorna), valamint a Petőfi út – Radnóti út – Pusztaszeri út – Tiszai út nyomvonalon (5. szárnycsatorna) kiépítendő szárnycsatornák a már meglévő vízkivezetési lehetőségekkel együtt szinte a teljes települési belterület csapadékvíz-feleslegének főgyűjtőbe történő kivezetését megoldja.
Jelen pályázati forrásból a 4-es és 5-ös szárnycsatorna kiépítését/felújítását kívánjuk megvalósítani. A 4-es szárnycsatorna által összegyűjtött - korábban csak szivattyúzással továbbítható csapadék és belvizeket – a pályázat megvalósulása után a burkolt nyílt, illetve zárt csatorna-szakaszokon gravitációsan lehetne a főgyűjtőbe továbbítani. Ezen szakasz teljes gravitációs kiépítéséhez a rosszul szintezett, rossz medervezetésű csatorna részeket el kell bontani, illetve át kell építeni.
Az 5-ös szárnycsatorna jelenlegi állapotában - a szintezési problémák miatt - szintén nem alkalmas gravitációs csapadékvíz kivezetésre, így a Petőfi út – Radnóti út – Pusztaszeri út öblözet víztelenítése csak folyamatos szivattyúzással oldható meg. Így ezen öblözetben a Tiszai úti kivezetéshez készül egy egységes fenékvezetésű csatorna, mely a Petőfi utcában a meglévő csatorna rekonstrukcióját, a Radnóti utcában végig új csatorna kiépítését, a Pusztaszeri utcában pedig a meglévő zárt csatorna rendszer mélyebbre való átépítését jelenti. A két tervezett munkával a község központi részeinek vízkivezetése a befogadó felé megoldódik. Összesen 2446 méter hosszúságú csatorna épül jelen projekt keretében.

Tervezett befejezési dátum:

2020.12.15.

Projekt azonosító száma.

TOP-2.1.3-16- CS1-2017-00001


 

Nemzeti forrásból támogatott pályázati programok:

2016. év

1. Projekt címe: Belterületi utak felújítása (Csanytelek Damjanich, Szent László u., Jókai Mór u. szilárd burkolatának felújítása)
Támogató: Belügyminisztérium (BMÖGF/52-16/2016. ikt. sz. támogatási okirat 2016. 11.21.)
Támogatás jogcíme: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: Kivitelezési és műszaki ellenőri munkák fedezete (100 %-os támogatás) Bruttó 46.096.100.- Ft.

2017. év

1. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Belterületi út felújítás (Csanytelek Járandó u. szilárd burkolatának felújítása)
Támogató: Belügyminisztérium (BMÖGF/107-9/2017. ikt. sz. támogatási okirat 2017. 08. 03.)
Támogatás jogcíme: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 15.000.000.- Ft (útfelújítás költsége)
Bekerülési összköltség (kivitelezés + műszaki ellenőrzés bruttó) 21.122.150.- Ft
Önkormányzati saját erő (bruttó) 6.122.150.- FT

2. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Belterületi utak karbantartása
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 10.751.402.- Ft

3. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Mezőgazdasági termelés támogatása
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 57.599.609.- Ft
Felajánlott saját forrás: 1.178.918.- Ft

4. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Belvíz mentesítés, csatorna tisztítás (8 fő)
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 10.751.949.- Ft

5. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Egyéb közfoglalkoztatási feladatok (10 fő)
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 11.639.959.-Ft

2018. év

1. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Belvízelvezetés (8 fő)
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 10.751,977.- Ft

2. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Mezőgazdasági földutak karbantartása (10 fő)
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 13.439.440.- Ft

3. Közfoglalkoztatás, Járási startmunka mintaprogram
Projekt címe: Mezőgazdaság (30 fő)
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 51.751.293.- Ft

4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Projekt címe: Egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (7 fő)
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 2.662.200.- Ft

5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Projekt címe: Egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2 fő)
Támogató: Belügyminisztérium
Kedvezményezett: Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Elnyert támogatás: 1.651.384.- FtPályázati felhívás!

Pályázat a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezető álláshelyének betöltésérePályázati felhívás!

Pályzázat a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezető álláshelyének betöltésére


Csanyteleki Sport Club Pályázata:

HATÁROZAT - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

 

Sportfejlesztési program - Elfogadott

PÁLYÁZATOK
INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
INGATLANOK
HÍRDETMÉNYEK
BELSŐ SZABÁLYZATOK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Új Esélyegyenlőségi Program 2020. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
177. szám (2023-03-21)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Babakötvény logó
Digitális átállás
Közadatkereső
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport