Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
ATMÖT / Intézményfenntartás

Óvodai nevelés:
A Társulás Felgyő és Csanytelek községek óvodai feladatellátásának tekintetében intézményfenntartói jogokat gyakorol. Az intézmény neve: Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda, melynek székhely települése Felgyő község. Tevékenységét a Társulás által kiadott Alapító Okirat szerint végzi.
Tömörkény Községi Önkormányzat az óvodai ellátás feladatait a Szeged-Csanádi Egyházmegye által látja el.

Szociális ellátás:
Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás alapján ellátja a kistérség területén a szociális tevékenységet, fenntartja, működteti, összehangolja, szervező tevékenységével segíti a kistérségi területen a szociális szolgáltatásokat végző intézmények tevékenységét, fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, valamint a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be. A Társulás által fenntartott szociális intézmények:

 • Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.
 • Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
Székhely: 6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.
Telefon: 63/478-004
Intézményvezető: Mucsiné Mészáros Tímea
E-mail cím: remeny@csanytelek.hu

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ az alábbi feladatokat látja el ellátási területen és engedélyezett ellátási létszámmal 2013. július 01. napjától:
 • nappali ellátás- idősek klubja
  Ellátható személyek száma: 40 fő
  Ellátási terület: Csanytelek község közigazgatási területe,
 • étkeztetés
  Ellátható személyek száma: 120 fő
  Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő községek közigazgatási területe,
 • házi segítségnyújtás
  Ellátható személyek száma: 72 fő
  Ellátási terület: Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe,
 • családsegítés
  Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő, Tömörkény községek közigazgatási területe,
 • gyermekjóléti szolgáltatás
  Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő, Tömörkény községek közigazgatási területe,
 • ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona
  Ellátható személyek száma: 26 fő
  Ellátási terület: Csongrád megye közigazgatási területe.
2013. július 01. napjától az intézmény szervezetileg is átalakult, köszönhetően a 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan felújítása befejezésének, mely a Társulás „A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási színvonalának fejlesztése telephely integráció és racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások minőségi feltételeinek javítása érdekében” című pályázaton való sikeres részvétel által került felújításra. A projektnek köszönhetően a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szervezeti felépítése az alábbiak szerint alakul 2013. július 01. napjától:

Az intézmény székhelye: 6647 Csanytelek Kossuth u. 39.
- ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona
Az intézmény telephelye: 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.
- idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás

Nyitva álló helyiségek családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában:

Felgyőn: 6645 Felgyő, Széchenyi út 2.
Tömörkényen: 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.
Nyitva álló helyiségek étkeztetés, házi segítségnyújtás vonatkozásában:
Felgyőn: 6645 Felgyő, Széchenyi út 2.

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon
Székhely: 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.
Telefon: 63/477-152
Intézményvezető: Magonyné Gál Ilona
E-mail cím: tomorkeny@freemail.hu

A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon az alábbi feladatokat látja el ellátási területén és engedélyezett ellátási létszámmal 2013. július 01. napjától:
 • nappali ellátás- idősek klubja
Ellátható személyek száma: 70 fő
Ellátási terület: Tömörkény község közigazgatási területe,
 • étkeztetés
Ellátási terület: Tömörkény község közigazgatási területe,
 • házi segítségnyújtás
Ellátható személyek száma: 9 fő
Ellátási terület: Tömörkény község közigazgatási területe,
 • ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona
Ellátható személyek száma: 49 fő
Ellátási terület: Csongrád megye és Bács-Kiskun megye közigazgatási területe.
A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szervezeti felépítése 2013. július 01. napjától:
Az intézmény székhelye: 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.: ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona
Az intézmény telephelyei: 6646 Tömörkény, Szabadság tér 1.: idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás,
6646 Tömörkény, Petőfi u. 9/a.: étkeztetés

Ellátási szerződés alapján a Szociális Ellátások Intézménye a Társulás területén az alábbi ellátásokat látja el:

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

Székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Telefon: 63/483-152
Intézményvezető: Kádár- Kovács Márta
E-mail cím: kadar.kovacs.marta@csongrad.hu

Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ az alábbi feladatokat látja el ellátási területén és engedélyezett ellátási létszámmal 2015. július 01. napjától:

- nappali ellátás - időskorúak nappali ellátása - demens személyek ellátása- idősek klubja
- I., II., III. sz. Alapellátási Központ
Ellátható személyek száma: 30-30-30 fő
Ellátási terület: Csongrád város közigazgatási területe
- étkeztetés
Ellátási terület: Csongrád város közigazgatási területe,
- házi segítségnyújtás
Ellátható személyek száma: 99 fő
Ellátási terület: Csongrád város közigazgatási területe,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Jelzőkészülékek száma: 100 db
Ellátási terület: Csongrád város, Felgyő, Csanytelek és Tömörkény községek közigazgatási területe, továbbá megállapodás alapján Tiszasas közigazgatási területe
- támogató szolgáltatás
Ellátási terület: Csongrád város, Felgyő, Csanytelek és Tömörkény községek közigazgatási területe,
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Ellátási terület: Csongrád város, Felgyő, Csanytelek és Tömörkény községek közigazgatási területe,
- szenvedélybetegek közösségi ellátása
Ellátási terület: Csongrád város, Felgyő, Csanytelek és Tömörkény községek közigazgatási területe,
- családsegítés
Ellátási terület: Csongrád város közigazgatási területe,
- gyermekjóléti szolgáltatás
Ellátási terület: Csongrád város közigazgatási területe,
- tanyagondnoki szolgáltatás I. körzet
Ellátási terület: Csongrád város közigazgatási területe,
- tanyagondnoki szolgáltatás II. körzet
Ellátási terület: Csongrád város közigazgatási területe,
- tanyagondnoki szolgáltatás III. körzet
Ellátási terület: Csongrád város közigazgatási területe,
- tanyagondnoki szolgáltatás IV. körzet
Ellátási terület: Csongrád város közigazgatási területe,
- Gyermekek Átmeneti Otthona
Engedélyezett férőhelyszám: 12 fő
Ellátási terület: Csongrád város, Felgyő, Csanytelek és Tömörkény községek közigazgatási területe.

Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szervezeti felépítése

Az intézmény székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
- Családsegítő szolgáltatás,
- Gyermekjóléti szolgáltatás,
- Tanyagondnoki szolgáltatás I.,
- Tanyagondnoki szolgáltatás II.,
- Tanyagondnoki szolgáltatás III.,
- Tanyagondnoki szolgáltatás IV.

Az intézmény telephelyei:

I. sz. Alapellátási Központ: 6640 Csongrád, Gr. Apponyi A. u. 5.
- Szociális étkeztetés,
- Nappali ellátás - időskorúak, demens személyek nappali ellátása

II. sz. Alapellátási Központ: 6640 Csongrád, Fő u. 64.
- Szociális étkeztetés,
- Nappali ellátás - időskorúak, demens személyek nappali ellátása
- Házi segítségnyújtás,
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Támogató szolgáltatás,
- Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása,
- Szenvedélybetegek közösségi alapellátása

III. sz. Alapellátási Központ 6640 Csongrád, Bokros u. 29.
- Szociális étkeztetés,
- Nappali ellátás - időskorúak, demens személyek nappali ellátása

Fogyatékosok Nappali Intézménye: 6640 Csongrád, Síp u. 3.
- Nappali ellátás - fogyatékossággal élők nappali ellátása

Gyermekek Átmeneti Otthona: 6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.
- Gyermekek átmeneti gondozása
PÁLYÁZATOK


EFOP 3.9.2   |   EFOP 1.5.3

INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
HELYI TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI TERV
INGATLANOK
HÍRDETMÉNYEK
BELSŐ SZABÁLYZATOK
ÖSZTÖNDÍJJAK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Új Esélyegyenlőségi Program 2020. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
165. szám (2020-09-08)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Digitális átállás
Közadatkereső
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport