Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Intézmények / Óvoda

Intézmény neve: Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda
Intézmény vezetője: Gyöngyössy Gézáné
Elérhetősége: 06 20/314-2367
  06 63/578-529  
Székhely: Felgyői Napközi Otthonos Óvoda 1,5 csoport
  6645 Felgyő, Templom u. 1.
Tagintézmény: Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 3 csoport
  6647 Csanytelek, Kossuth u. 12.

 
 
„ Az ember is úgy nő fel, mint a fa,
Gyökérzetével, kapcsolatai szerteágazó rostjaival.
Minél több épebb kapcsolattal szívja a világot,
nnál magasabb lombot vethet"

                                                    /Német László/

 

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda integrált intézmény, mely a Felgyői Tagintézménnyel és a Csanyteleki Tagintézménnyel együtt, ellátja a két község kisgyermekeinek 2,5 éves kortól az iskola megkezdéséig a gondozását, nevelését, képességei kibontakoztatását és fejlesztését.

Integrált nevelés keretében foglalkozunk a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, a beilleszkedési nehézségekkel küzdő és a sajátos nevelési igényű gyerekekkel. 
Intézményünkben az inkluzív, befogadó pedagógiai szemlélet és gyakorlat érvényesül, fontos értékünk a sokszínűség, amelyet nevelési programunk tükröz. A közös alapelvek, értékek és célok mellett az egyéni speciális tartalmak is megfogalmazódnak. 
A gyermekek fejlődésének nyomon követése folyamatos, kapcsolattartásunk az iskolákkal szoros, közös, rendezvények programok teszik színessé. Egymásra épülő, így az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes. 
Nevelési eredményeink növelése érdekében, az egymástól tanulás lehetőségét kihasználjuk, szakmai felkészültségünket folyamatosan fejlesztjük. Az intézmény munkatársai aktívan tevékenykednek, hogy a gyermekek tiszta, esztétikus környezetben tölthessék mindennapjaikat. Gyermekeink mindennapjait sokszínű programokkal tesszük élményszerűvé.

A szülőkkel való kapcsolat elmélyítése érdekében sokféle találkozási, együttműködési lehetőséget szervezünk, melyek a 2009/2010-es nevelési évben elkészített - Óvoda-szülő kapcsolattartását segítő projektek c. Innovációban megtekinthetőek.

Óvodai egységünk sajátos arculattal rendelkezik, melyet tükröz nevelési programunk, így színes kínálatot tudunk nyújtani a szülők és a gyermekek számára. 

Nevelési programunkat továbbfejlesztettük a kompetencia nevelés megvalósítását segítő Óvodai Programcsomag TÁMOP 3.1.4 pályázat részbeni adaptálásával. 
Fontos, hogy a gyermek cselekvésen keresztül, minél több tapasztalathoz, élményhez jusson. A program lehetőséget ad arra, hogy az óvodai egységekben a saját feltételeikhez igazodva valósítsák meg a differenciált fejlesztést az óvónők. A gyermekek személyiségfejlődésének segítését különböző szervezeti keretekben oldjuk meg (egyéni, kiscsoportos, csoportos). 

Alapelvei, cél-, feladatrendszere és a kimeneti fejlődési mutatók, minden egységre érvényesek. Mindkét egységben működik az anyanyelvi-, és környezetismereti munkaközösség. Az óvodapedagógusok munkaközösségi munkáját, éves tervek segítik. Környezetismereti munkaközösségünk feladatai kiegészülnek, a 2009/2010-es nevelési évben elkészített Intézményi Innováció programjaival, melynek címe: A környezettudatos magatartás kialakításának programja.

Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 
Óvodánkat 2009-ben bővítéssel újjáépítették, így minden lehetőség adott, hogy gyermekeinket a legideálisabb körülmények között neveljük 3 osztott csoportban. A felújítás eredményeként óvodánk korszerűvé, akadálymentessé vált.

Óvodánk fő alapelve a gyermekközpontúság, az egészséges életmódra nevelés, a kommunikációs képességek fejlesztése és a természet - környezetvédelemre nevelés. 

Óvodánkban minden csoportszobához külön öltöző, és 2-2 csoportszobához közös mosdó tartozik, így a helyiségek könnyen átláthatók, jól kihasználhatók a nap folyamán. Csoportszobáink bútorzata igazodik a gyermekek igényeihez, két csoportunkban galéria bővíti a játékra alkalmas teret. A gyermekek mozgásfejlesztéséhez jól felszerelt tornaszoba áll rendelkezésünkre. A fejlesztőszoba, jó feltételt biztosít a különböző egyéni és kiscsoportban történő fejlesztő foglalkozásokhoz. 
Játék és eszköz ellátottságunk jó, kiváló lehetőséget biztosít a gyermekek széleskörű tevékenységeihez, képességeik fejlesztéséhez. Az óvodánkban kialakított só szoba, jótékony hatással van az asztmás, allergiás, légúti megbetegedések megelőzésére. 
Az udvarunk nagyon tágas, füvesített, nagy mozgásteret biztosít gyermekeink számára. Hinták, csúszdák, homokozók állnak a gyermekek rendelkezésére. Udvari játékaink megfelelnek az Európai Uniós előírásoknak. 
A gyermekek étkezését melegítő konyhával oldjuk meg.Az óvodapedagógusok jól felkészültek, innovatívak, speciális ismeretekkel rendelkeznek, /fejlesztő-, gyógy-, dráma pedagógia, Sindelar program, kompetenciafejlesztés, mozgásterápia/ melyet jól kihasználunk a gyerekek fejlődésének érdekében. 

Óvodánkban lehetőség van fakultatív programok igénybevételére: 
- hittan 
- játékos angol 
- speciális torna
- néptánc 
- lovaglás
- ismerkedés a számítógép használatával

2010 novemberében, megkaptuk a Referencia- intézmény előminősítést. Három területen valósulhat meg a "jó gyakorlatunk". 

Referencia területek: 

-1. Anyanyelvi nevelés, kommunikációs képességek fejlesztése 
-2. Természeti és környezetvédelmi nevelés 
-3. Egészséges életmódra-nevelés, életvitel kialakítása 

"Csanytelek óvoda" -facebook honlapján betekintést kaphatnak az óvodai életünkről és színvonalas pedagógiai munkánkról.

Intézményi dokumentumok:

Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda - Házirend
Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013
Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016
Alsó- Tisza- Menti Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata
Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda különos közzétételi lista

Innovációk
TÁMOP 3.1.4. - INNOVÁCIÓ A Csongrád Kistérség Egyesített Nevelési Intézmény Csanyteleki tagóvodájában 2010.
Anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások - Témahét
INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - A környezettudatos magatartás kialakításának programja 2010.
TÁMOP 3.1.4. - INNOVÁCIÓ A Csongrád Kistérség Egyesített Nevelési Intézmény Csanyteleki tagóvodájában 2010.
Óvoda-szülő kapcsolattartását segítő projektek, a megvalósulást segítő eszközök
INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
HELYI TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI TERV
INGATLANOK
HÍRDETMÉNYEK
BELSŐ SZABÁLYZATOK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Új Esélyegyenlőségi Program 2018. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
141. szám (2018-09-10)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Digitális átállás
Közadatkereső
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport