Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Önkormányzat / Képviselő testület
Polgármester: Forgó Henrik

Alpolgármester: Mucsi István
Tagok: Berkecz József, Forgó János,Gémes Péter, Pető Sándor, Kopasz Imréné

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

1. melléklete A képviselő-testület által a Polgármesterre, a Jegyzőre és a  Társulására átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök felsorolását,
  
1. függeléke Az önkormányzat szervezeti felépítését,
2. függeléke Az önkormányzat közigazgatási területének leírását, ábrázolását,
3. függeléke Csanytelek község önkormányzata képviselő-testülete tagjai névsorát,
4. függeléke Csanytelek község önkormányzata bizottságok tagjai névsorát,
5. függeléke Csanytelek Község Önkormányzata rövid- közép- és hosszú-távú fejlesztési programját,
6. függeléke Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2016. évi munkatervét,
7. függeléke Alsó-Tisza Menti Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodását,
8/a) függeléke Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását,
8/b) függeléke Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodását,
8/c) függeléke Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Megállapodását,
8/d) függeléke Hét Vezér Turisztikai Egyesület Együttműködési Megállapodását,
8/e) függeléke A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Csanytelek Község Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodást,
9. függeléke Az önkormányzat képviselő-testülete által kötött közszolgáltatási, ellátási szerződések jegyzékét,
10. függeléke Az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házastársa, vagy élettársa és gyermeke vagyonnyilatkozatának nyilvántartási szabályait,
11. függeléke 1991. évtől folyamatos önkormányzati rendeletek és a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét,
12. függeléke Díszpolgári cím adományozásának nyilvántartását,
13. függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
   
2. melléklete Önkormányzati alaptevékenységek államháztartási szakágazatba, kormányzati funkcióba sorolása

A képvsielő-testület rendeletei: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

BELÜGYMINISZTÉRIUM - Önkörmányzati Rendeletek tára

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének előterjesztései, jegyzőkönyvei, bizottsági jegyzőkönyvei és kivonatainak jegyzéke
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
PÁLYÁZATOK
INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
HELYI TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI TERV
INGATLANOK
HÍRDETMÉNYEK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Új Esélyegyenlőségi Program 2017. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
136. szám (2018-04-06)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Digitális átállás
Közadatkereső
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport