Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Pályázati hírek / Közbeszerzési informaciók

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

1.) Csanytelek Község Önkormányzata hatályos közbeszerzési szabályzata
   
2.) Csanytelek Község Önkormányzata közbeszerzési terve
- 2013. év
- 2014. év
- 2015. év
- 2016. év
- 2017. év
- 2018. év
   
3.) Statisztikai összegzés (éves) az önkormányzat 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
  Statisztikai összegzés (éves) az önkormányzat 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
  Statisztikai összegzés (éves) a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
  Statisztikai összegzés (éves) az önkormányzat 2014. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
  Statisztikai összegzés (éves) a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2014. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
   
4.) Közbeszerzési eljárások
  2012. év
  2013. év
  2014. év
  2016. év
 
  Hirdetmények / Ajánlattételi felhívások
  - A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény megküldés időpontja: 2013. 11. 11. Hirdetmény iktatási száma: 20849/2013.
  - Eljárást megindító hirdetmény 1. módosítása: Közzététel dátuma: 2013. 11. 29. Iktatószám:21788/2013.
  - Eljárást megindító hirdetmény 2. módosítása Közzététel dátuma: 2013. 12. 04. Iktatószám:22334/2013.
  - Eljárást megindító hirdetmény 3. módosítása Közzététel dátuma: 2013. 12. 11. Iktatószám:22681/2013.
  - Ajánlattételi felhívás 2014. 02. 10-én a "nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására." Iktatószám: 320-8/2014.
  - Ajánlattételi felhívás 2014. 04. 01-jén a "nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátása." Iktatószám: 320-18/2014.
  - Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény "Csanytelek Község szennyvízcsatornázásnak kiépítése FIDIC Piros könyves, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC Sárga könyvek szerződéses feltételekkel" megküldésének időpontja 2014. 05. 10. Hirdetmény iktatószáma: 8973/2014.
  - Csanytelek Község önkormányzata (Csanytelek, Kossuth Lajos u. 15/G. alatti) faluház épületének felújításával kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása.
     
  2018.
     
  Csanytelek Község bel- és csapadékvízelvezető hálózatának fejlesztése
(projekt azonosító: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008)
  - Csanytelek Község bel- és csapadékvízelvezető hálózatának fejlesztése
  - Csanytelek csapadékvízkivezetés 2017 I 2-s körzet: Tömörkényi, József Attila, Ady
  - Csanytelek csapadékvízkivezetés 2017 I 3-s körzet: Budai Nagy Antal
  - Formanyomtatványok
  - Létesítési engedély terv
  - Kiviteli terv
  - Engedély
     
  Csanytelek Község bel- és csapadékvízelvezető hálózatának fejlesztése ajánlattételi felhívás
Projekt azonosító: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008
  - Bontási jegyzőkönyv
  - "Csanytelek Község bel- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése" tárgyú, a Kbt. 115. & alapján folytatott nyílt közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági társaságok
  - összegzés az ajánlatok elbírálásról
     
  Csanytelek Község bel- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése - kivitelezési munkái
(TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008)
  - Csanytelek Község bel- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése - kivitelezési munkái
  - Csanytelek csapadékvízkivezetés 2017 I 2-s körzet: Tömörkényi, József Attila, Ady
  - Csanytelek csapadékvízkivezetés 2017 I 3-s körzet: Budai Nagy Antal
  - Formanyomtatványok
  - összegzés az ajánlatok elbírálásáról
  - "Csanytelek Község bel- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése"- kivitelezési munkái tárgyú, a Kbt. 115. & alapján folytatott nyílt közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági társaságok
  - Bontási jegyzőkönyv
  - Vállalkozási szerződés
     
  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi helyi közutak fejlesztési program a 1826616088 projektazonosító számmal ellátott "József Attila utca, Nefelejcs utca és Határ utca szilárd burkolatának kialakítása" projekt.
  - AJáNLATTéTELI FELHíVáS éS KöZBESZERZéSI DOKUMENTUMOK "József Attila utca, Nefelejcs utca és Határ utca szilárd burkolatának kialakítása" tárgyú, a Kbt. 115. & alapján folytatott nyílt közbeszerzési eljáráshoz
  - Ajánlattételre meghívás
  - Tételes költségbecslés építési normagyűjtemény alapján ( Nefelejcs, József A. és Határ u. külterületi szakaszok )
  - Tételes költségbecslés építési normagyűjtemény alapján ( József A. u. belterületi szakasza , hrsz: 558 )
  - Méretkimutatás építési normagyűjtemény alapján
  - Bontási jegyzőkönyv
  - Bontási jegyzőkönyv (EKR)
  - összegezés az ajánlatok elbírálásáról
  - Vállalkozási szerződés
     
  "Hűtőház és tároló tér kialakítása" kivitelezési munkái című TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00009 azonosítószámú projekt.
  - AJáNLATTéTELI FELHíVáS éS KöZBESZERZéSI DOKUMENTUMOK "Hűtőház és tároló tér kialakítása" tárgyú, a Kbt. 115. & alapján folytatott nyílt közbeszerzési eljáráshoz
  - Ajánlattételre meghívás
  - BONTáSI JEGYZőKöNYV
  - Közbeszerzési dokumentáció - kiviteli tervek
  - összegezés az ajánlatok elbírálásáról
  - Vállalkozási szerződés
     
  2017.
     
  - Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok "Belterületi utak burkolatának felújítása (Damjanich utca, Jókai Mór utca, Szent László utca)" tárgyú a Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. & (1)-(4) bekezdés alapján folytatott nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2017.
  - Damjanich utca útfelújítási munkái
  - Jókai Mór utca útfelújítási munkái
  - Szent László utca I. szakasz útfelújítási munkái
  - Szent László utca II. szakasz útfelújítási munkái
  - Formanyomtatványok + szerződés tervezet
     
  Bontási jegyzőkönyvek és kapcsolódó dokumentumok
     
  2017.
     
  - Belterületi utak burkolatában felújítása (Damjanich utca, Jókai Mór utca, Szent László utca) tárgyú a Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. & (1)-(4) bekezdés alapján folytatott nyílt közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve és kapcsolódó dokumentumai
     
     
     
   
5.) Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szerződések, szerződésmódosítások
 

KöZBESZERZéSI ELJáRáSOK KAPCSáN MEGKöTöTT SZERZőDéSEK éS SZERZőDéS MóDOSíTáSOK
 
2012. év
 
1.)
KEOP-7.1.0/11-2011-0027. azonosító számú fejlesztés "Csanytelek Község Csatorna hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése" projekt előkészítés keretében tervezői feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződés.
Megrendelő: Csanytelek Község Önkormányzata
Tervező: K&K Mérnöki Iroda Kft. 6640 Csongrád, Szentháromság tér 33. Szerződés kötés időpontja: 2012. március 20.
Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok:
 

Tervezési szerződés

   
2.)

Projekt menedzseri szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 pályázati azonosító számú fejlesztések összefüggésben.
Program címe: "Csanytelek szennyvízelvezetési és tisztítási konstrukciója" megvalósítási szakasz.
Megrendelő: Csanytelek Község Önkormányzata
Megbízott: G.L.L.A. Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft.
1076 Budapest, Péterfy S. u. 3.
Szerződéskötés időpontja: 2012.07.30.
Szerződésben vállalt feladatok végrehajtása: folyamatban

  Megbízási szerződés
  Megbízási szerződés módosítása
   
3.) Mérnök, műszaki ellenőri szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 pályázati azonosító számú fejlesztéssel összefüggésben.
Program címe: "Csanytelek szennyvízelvezetési és tisztítási konstrukciója megvalósítási szakasz.
Megrendelő: Csanytelek Község Önkormányzata
Megbízott: K&K Mérnöki Iroda Kft.
6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.
  Megbízási szerződés
  Megbízási szerződés módosítása
   
   
2013. év
 
1.)
Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés a Csanytelek településen keletkező szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére.
Megrendelő: Csanytelek Község Önkormányzata
Szolgáltató: Csongrádi Víz és Kommunális Kft.
6640 Csongrád, Bercsényi u. 39.
Szolgáltatás kezdete: 2013. július 1.
 

Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés

 
3.)
Megbízási szerződés közbeszerzési szakértői, tanácsadói feladatok ellátására a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 pályázati azonosító számú fejlesztéssel összefüggésben.
Program címe: "Csanytelek szennyvízelvezetési és tisztítási konstrukciója" megvalósítási szakasz.
Megrendelő: Csanytelek Község önkormányzata
Megbízott: Darázs & Társai ügyvédi Iroda (Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.)
Szerződéskötés időpontja: 2013. június 5.
Megbízási díj összege: 5.000.000. Ft + áFA
Szerződéses feladatok ellátása: folyamatos
Szerződés teljesítésének várható időpontja: 2014. október 31.
 

Megbízási szerződés

 
4.)
Megbízási szerződés tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátása a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 pályázati azonosító számú fejlesztéssel összefüggésben
Program címe: "Csanytelek szennyvízelvezetési és tisztítási konstrukciója" megvalósítási szakasz
Megrendelő: Csanytelek Község önkormányzata
Megbízott: Nádasi Service Kft. (Dunaharaszti, Csokonai u. 6.)
Szerződéskötés időpontja: 2013. november 15.
Megbízási díj összege: 4.000.000. Ft + áFA
Szerződéses feladatok ellátása: folyamatos
Szerződés teljesítésének várható időpontja: 2015. november 30.
 

Megbízási szerződés

   
   
2014. év
 
1.)
Kivitelezési szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 pályázati azonosító számú fejlesztéssel összefüggésben. Program címe: "Csanytelek szennyvízelvezetési és tisztítási konstrukciója" megvalósítási szakasz
A szerződés két részből áll az alábbiak szerint:
a) KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító számú projekt keretében
    Csanytelek Község szennyvízcsatornázásának kiépítése
    FIDIC Piros könyves
szerződéses feltételekkel.
Megrendelő: Csanytelek Község önkormányzata
Vállalkozó: KéSZ építő Szerelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Szerződéskötés időpontja: 2014. október 9.
Ellenszolgáltatás összege: 472.511.305.- Ft (egyösszegű nettó ajánlati ár)
Szerződés teljesítésének időszaka: szerződéskötéstől számított 400 naptári nap.
Munkaterület átadása: 2014. október 9.
 

FIDIC Piros könyves szerződés

   
 
b.) KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító számú projekt
     keretében Csanytelek Község szennyvíztisztításának
     tervezése és kiépítése FIDIC Sárga könyves
szerződéses
     feltételekkel.
Megrendelő: Csanytelek Község önkormányzata
Vállalkozó: KéSZ építő Szerelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Szerződéskötés időpontja: 2014. október 9.
Ellenszolgáltatás összege: 280.000.000.- Ft (egyösszegű nettó ajánlati ár)
Szerződés teljesítésének időszaka: szerződéskötéstől számított 400 naptári nap.
Munkaterület átadása: 2014. október 9.
 

FIDIC Sárga könyves szerződés módosítás

 
 
2016. év
 
1.)
Csanytelek Község önkormányzata (Csanytelek, Kossuth L. u. 15/G alatti) faluház épület felújításával kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
Megrendelő: Csanytelek Község önkormányzata
Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok:
Szerződő felek:
Csanytelek Község önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
KaPet Bau Kft (6100 Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 32.)
Szerződéskötés időpontja: 2016. április 11.
Vállalási díj: 29.758.625.- (+ áFA)
Szerződés teljesítésének időszaka: 80 nap
Munkaterület átadás napja: 2016. 04. 11.
Teljesítési határidő: 2016. 06. 29.
 

Vállalkozási szerződés

   
   
2017. év
 
1.)
Belterületi utak burkolatának felújítása (Damjanich utca, Jókai Mór utca, Szent László utca) kivitelezési munkálatok vállalkozási szerződése
Szerződő felek:
Megrendelő: Csanytelek Község önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
Vállalkozó: úT-éP-KER 97 Kft. (1077 Budapest, Izabella u. 27/a)
Szerződés kötés időpontja: 2017. május 25.
Vállalási díj: nettó 35.866.142.- Ft (+ áFA)
Szerződés teljesítésének időszaka: 60 nap
Munkaterület átadás napja: 2017. május 29.
Teljesítési határidő: 2017. július 28.
 

Vállalkozási szerződés

   
6.) Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos kérelmek, tájékoztatók
   - Nyílt közbeszerzési eljárás kivitelező beszerzésére a "Csanytelek Község szennyvízcsatornázásának kiépítése" című fejlesztési célkitűzés megvalósításával összefüggően, a KEOP-1.2.2/09-11-2013-0005 pályázati azonosító számú programokhoz kapcsolódóan.
   - Szennyvíz kivitelezés KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005
   
   
7.) Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, tájékoztatók az eljárás eredményéről
  - összegzés az ajánlatok elbírálásáról:
    - Csanytelek szennyvízhálózat és tisztítómű kiépítése.
      Összegzés időpontja: 2014. 02. 12.
      Szennyvíz kivitelezés KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005
  - Tájékoztató az eljárás eredményéről:
    " A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, közszolgáltató kiválasztása, Képviselő-testületi határozat száma: 17/2014. (II. 28. Tájékoztató az eljárás eredményéről
  - Faluház épületének felújítása közbeszerzési eljárás összegzése
  - "Belterületi utak burkolatának felújítása (Damjanich utca, Jókai Mór utca, Szent László utca)" 2017.
   
   
8.) Szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatók
   
  2019. év
   
  1.)  Szerződés tárgya: TOP- 2.1.3-15-CS1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében „Csanytelek Község bel- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése- kivitelezési munkái” vállalkozási szerződése
   
  Közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás feladott hirdetmény:
  Dátuma: 2018. 04. 12.
  Iktatószáma: 17397-0/2018/001.
  Eljárás típusa: a Kbt. 115. § -a alapján lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás
  Szerződő felek:
  Megrendelő: Csanytelek Község Önkormányzata 
  6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
  Adószám: 1572648-2-06
  Vállalkozó: BALI-ÉP-BUILDING Kft.
  6768Baks, Fő utca 71.
  Adószám: 25588648-2-06
   
  Szerződés aláírásának időpontja: 2018. 06. 15.
   
  A szerződés egy alkalommal módosításra került (2018. 10. 24.) ez azonban nem érintette a vállalási árat.
   
  Szerződés szerinti vállalási ár (nettó): 99.086.911.- Ft (Az Áfa a fordított adózás rendje szerint került elszámolásra.)
   
  A szerződéses megállapodás a szerződésben foglaltak szerint teljesült.
   
  A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 99.086.911.- Ft
   
  A szerződés teljesítésének megrendelő által elismert időpontja: 2019. 01. 11.
   
  Az ellenszolgáltatás (végszámla kifizetés) teljesítésének időpontja: 2019. 01. 21.
   
   
  2.) Szerződés tárgya: A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi helyi közutak fejlesztése program keretében a Csanytelek „József Attila utca, Nefelejcs utca és Határ utca szilárd burkolatának kialakítása” kivitelezési munkái vállalkozási szerződése
   
  Közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás feladott hirdetmény:
  Dátuma: 2018. 07. 06.
  Iktatószáma: 23743/2018/001
  Közbeszerzési eljárás
  azonosítója: KBE-05780/2018, EKR000352842018
  Eljárás típusa: a Kbt. 115. § -a alapján lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás
  Szerződő felek:
  Megrendelő: Csanytelek Község Önkormányzata 
  6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
  Adószám: 1572648-2-06
  Vállalkozó: ÚT-ÉP-KER 97 Kft
  1077 Budapest, Izabella u. 27/A
  Adószám: 11425902-2-42
   
  Szerződés aláírásának időpontja: 2018. 08.13.
   
  Szerződés szerinti vállalási ár (nettó): 96.666.121.- Ft (Az Áfa a fordított adózás rendje szerint került elszámolásra.)
   
  A szerződés teljesítésének megrendelő által elismert időpontja: 2018. 11. 15.
   
  A szerződéses megállapodás a szerződésben foglaltak szerint teljesült.
   
  A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 96.666.121.- Ft.
   
 

Az ellenszolgáltatás (végszámla kifizetés) teljesítésének időpontja: 2019. 02.11.

   
   
   
 

2017. év

  Szerződés tárgya: Csanytelek, Damjanich, Jókai és Szent László út szilárd burkolatának felújítása
   
  Közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésére vonatkozó adatok:
  Ajánlattételi felhívás dátuma: 2017. 04. 10.
  Iktatószáma: 599-4/2017.
  Eljárás típusa: Nemzeti eljárásrend, nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. & (1)-(4)
  Szerződő felek:
  Megrendelő: Csanytelek Község önkormányzata
  6647 Csanytelek, Volentér János tér2.
Adószám: 1572648-2-06
  Vállalkozó:
  úT-éP-KER 97 Kft
1077 Budapest, Izabella u. 27/A
Adószám: 11425902-2-42
  Szerződés aláírásának időpontja: 2017. május 25.
  A szerződéses megállapodás a szerződésben foglaltak szerint teljesült.
  Az ellenszolgáltatás értéke: 35.866.142.- ft nettó + ÁFA, bruttó összesen: 45.550.000.- Ft
  Az ellenszolgáltatás (végszámla kifizetés) teljesítésének időpontja: 2017. 06. 20."
     
  2015. év
  - KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosítási számú projekt keretében Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukcióján belül Szerződéses Megállapodás FIDIC piros könyv szerinti munkákra (csatorna-hálózat kiépítés)
  - KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosítási számú projekt keretében Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukcióján belül Szerződéses Megállapodás FIDIC sárga könyv szerinti munkákra (tisztítómű tervezése és kiépítése)
   
2016. év
 
  - Szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztató (KBA)
 
INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
INGATLANOK
HÍRDETMÉNYEK
BELSŐ SZABÁLYZATOK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2024. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
181. szám (2024-04-07)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Babakötvény logó
Digitális átállás
Közadatkereső
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport