Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Intézmények / Szociális ellátás

Intézményvezető neve: Mucsiné Mészáros Tímea
Intézmény székhelye: 6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.
Telephelye: 6647 Csanytelek, Baross G. u. 2.
Nyitva álló helyiségek: 6645 Felgyő Széchenyi u. 2.
  6648 Tömörkény Ifjúság u. 8.
Postacíme: 6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.
Telefonszáma: 06 63/478-004
  06 20/938-1680
E-mail címe: remeny@csanytelek.hu
Honlap: www.csanytelek.hu

 

"Legyünk igazak, vagy hamisak,
Élőként a kötelességünk
Az élőt segíteni, a jövendőt
előkészíteni."

  (Goethe)

Remény SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ Központ

Csanytelek

HÍVOGATÓ


Van egy hely Csanyteleken, a Kossuth utca 39.-ben, ahol el lehet felejteni a napi gondokat, szépséget, szeretetet, felüdülést kaphatnak a hozzánk betérő embertársaink.

Szereti a változatosságot?
Szereti a biztonságot?
Szereti a nyugalmat?
Szeret szórakozni?

Szolgáltatásainkról és programjainkról tájékoztatjuk Önt, és információt adunk a Remény Szociális Alapszolgáltató Központban, Csanytelek Kossuth utca 39-ben.

Telefonon: 63/478-004
Intézményvezető: 20/9762-673
E-mail cím: remeny@csanytelek.hu

VÁRJUK ÖNT SZERETETTEL, A REMÉNY SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTBAN

Ragaszkodás, jog a boldog öregkorhoz.
Egészségmegőrzés, szinten tartás, javítás.
Magány nélküli napok.
Érzelem gazdag környezet.
Nyugalmas kiegyensúlyozott élet.

 

Hát akkor miért ne próbálnánk meg együtt?

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS

IDŐSEK OTTHONA 

Az intézmény Csanytelek Kossuth utca 39. sz. található.  Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik.
Egyénre szabottan, az életkor, egészségi állapot, valamint a szociális helyzet miatt rászorult személy helyzetének, állapotának megfelelő teljes körű ellátást biztosítunk.
Az otthon 28 férőhelyes. Egy-, két-, és többágyas lakószobákban biztosítjuk az elhelyezést. Ebédlő, társalgó, látogatók fogadására kialakított rész, orvosi szoba és gondozott kert áll rendelkezésre. Az otthon biztosítja a 24 órás nővéri ügyeletet, az orvosi rendelést heti két alkalommal, illetve szükség esetén bármikor. Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni.

Az Idősek Otthona SZOLGÁLTATÁSAI

FIZIKAI ELLÁTÁS:

Étkezés: naponta háromszor.

Ruházat: elsősorban a saját ruházat használata biztosított. Szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátás. Segítségnyújtás a személyi higiénia megtartásában.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS:

Rendszeres orvosi felügyelet, szakorvoshoz való hozzájuttatás segítése, ápolás, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás.

MENTÁLIS ELLÁTÁS:

Egyéni bánásmódban való részesítés, az egyén régi és új kapcsolatainak ápolása.

FOGLALKOZTATÁS:

Fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató foglalkozások megszervezése, egyénre szabott foglakozások biztosítása.

ÉRDEKVÉDELEM:

Az egyén érdekeinek érvényesítése, problémák megoldásában segítségnyújtás, tanácsadás. Érdekképviseleti Fórum ellátottjogi képviselő működése. Az ellátottjogi képviselő segítséget nyújt az ellátottak részére jogaik gyakorlásában.

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ által meghatározott ellátottjogi képviselő
Ideiglenes levelezési cím:
Országos Betegjogi Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Regionális Iroda
6726 Szeged, Bal fasor 17-19.
Bővebb információ az intézmény faliújságán.

Intézményünk küldetése, hogy a településen és a környezetünkben élők elfogadják és magukénak érezzék a szociális ellátást és az ellátást igénybe vevőket. 

Munkánkat úgy végezzük, hogy az intézményünk által ellátásban részesülő emberek mindennapi életét ésszerű tartalommal töltsük meg, melyeknek segítségével a meglévő képességeik, hajlamaik felhasználásával felébreszthető és ébren tartható legyen az önbecsülés, a hasznosság és az emberi közösséghez való tartozás tudata.

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL

Intézményvezető: Mucsiné Mészáros Tímea
   
Idősek otthona munkatársai: Papp Ildikó
  Zsótérné Kallai Erika
  Fábiánné Varga Anna
  Kovács Józsefné
  Makai Kis Lászlóné
  Beregszászi Zoltánné
  Tyukász Marianna
   
Számviteli ügyintéző: Törköly Jánosné
   
Technikai dolgozó: Laczkó Jánosné
  Roman Andrea
   
Karbantartó: Patai Attila
 
 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS


Az intézmény házi segítségnyújtás keretében olyan gondozást nyújt Önnek, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartása mellett szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja az ellátást.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az Ön fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének, egészségi állapotának megfelelően meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosítva legyen.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. Szociális segítés keretében biztosítani kell
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
d) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
e) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
f) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik.

A szolgáltatás térítésmentes.

Házi segítségnyújtás munkatársai: Tóth Kálmánné
  Lantos Erzsébet
  Samu-Patai Edina
  Zsirmik Beáta
  Bátkiné Kecskeméti Aranka
  Vargáné Ördög Anikó
  Deák Sándorné
  Nagypál Csilla
  Tajti Andrea
 

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS

Azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ, akik azt önmaguknak tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik.

Az étkezésért személyi térítési díjat kell fizetni.

Étkezés, igény szerint reggeli, ebéd, vacsora biztosítása, mely az intézmény telephelyének ebédlőjében elfogyasztható, elvihető, vagy lakásra szállítása kérhető.

Az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztását az intézmény telephelyén (Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz.) lehet igénybe venni naponta.

Az étel elvitele esetén elvihető 12-13 óra között az KÉBSZ Kft. Iskola Konyháról Csanytelek Szt. László u. 4./A sz., vagy az intézmény telephelyének ebédlőjéből. Igény szerint az ebéd lakásra szállítását tudjuk biztosítani. A szállító gépkocsi legkésőbb 14 óráig házhoz szállítja az ebédet.

Szociális étkezés munkatársai: Szőke Tiborné
  Zsirmik Beáta
 

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai: Mérai Katalin
  Kovácsné Habling Teréz

A szociális vagy mentálhigiénés problémák, ill. krízishelyzetek miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésében, a krízishelyzetek megszüntetésében, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A gyermekek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amelynek igénybe vétele önkéntes vagy hivatalból elrendelhető, kérelemre vagy intézkedés alapján történik, és térítésmentes.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, térítésmentes.

Ügyfélfogadási idő:

Mérai Katalin

Csanytelek
Baross Gábor u. 2.
Tömörkény
Ifjúság u. 8.
Felgyő
Széchenyi u.2.
       
Hétfő: 7.00 - 12.00 óráig   15.00 - 17.00 óráig
Kedd: 7.00 - 12.00 óráig    
Szerda: 7.30 - 13.30 óráig
Csütörtök: 14.00 - 17.00 óráig   7.00 - 10.00 óráig
Péntek: 7.00 - 10.00 óráig    

Telefonos elérhetősége:
 06 / 20 / 49 – 00 – 987
 
Kovácsné Habling Teréz

Csanytelek
Baross Gábor u. 2.
Tömörkény
Ifjúság u. 8.
Hétfő: 16.00 - 18.00 óráig  
Kedd:   7.00 - 9.00 óráig
Szerda: 16.00 - 18.00 óráig  
Csütörtök:   15.30 - 17.30 óráig
Péntek:    

Telefonos elérhetősége:  06 / 20 / 230 – 62 – 84

Csanytelek Baross Gábor u. 2. sz. alatti Család- és gyermekjóléti Szolgálat Irodájában. 
E-mail cím: csaladsegito@csanytelek.hu, gyermekjoleticsany@csanytelek.hu
 

NAPPALI ELLÁTÁS- IDŐSEK KLUBJA

A klub Csanytelek Baross Gábor u. 2. sz. alatt található.
Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik, és az étkezésért kell csak személyi térítési díjat fizetni. 

A KLUB szolgáltatásai

  • Mosási, vasalási, tisztálkodási lehetőség,
  • Tanácsadások, felvilágosító előadások.
  • Egészségügyi szolgáltatások
  • Érdekvédelem, ellátottjogi képviselő működése: az ellátottjogi képviselő képviseli az ellátottakat.
  • Kulturális programok, fizikai, szellemi, szórakoztató foglalkozások.
 
Klubvezető: Gyöngyi Julianna
Klub munkatársa: Tápai Tiborné


Nappali ellátott klubtagok tevékenységéről készített fotók


Szeri Mihályné idősek otthona lakója vízfestékkel készült képei
INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
INGATLANOK
HÍRDETMÉNYEK
BELSŐ SZABÁLYZATOK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Új Esélyegyenlőségi Program 2020. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
177. szám (2023-03-21)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Babakötvény logó
Digitális átállás
Közadatkereső
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport