Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Pályázati hírek / TOP-PLUSZ pályázatok


„Ópusztaszer-Baks-Csanytelek-Felgyő-Tömörkény településeket összekötő kerékpárút fejlesztése”


Csanytelek Község Önkormányzata Ópusztaszer Községi Önkormányzattal, Baks Községi Önkormányzattal, Felgyő Községi Önkormányzattal, Tömörkény Község Önkormányzatával, Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzatával, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel és Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft-vel konzorciumban a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00018 azonosítószámú „Ópusztaszer-Baks-Csanytelek-Felgyő-Tömörkény településeket összekötő kerékpárút fejlesztése” című projektre 4 252 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.


Főkedvezményezett neve:

Csanytelek Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok:

Ópusztaszer Községi Önkormányzat

Baks Községi Önkormányzat

Felgyő Községi Önkormányzat

Tömörkény Község Önkormányzata

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Projekt azonosító száma:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00018

A szerződött támogatás összege:

4.252.000.000,-Ft

Támogatás mértéke:

100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2025.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

Csanytelek Község Önkormányzata, Ópusztaszer Községi Önkormányzat, Baks Községi Önkormányzat, Felgyő Községi Önkormányzat, Tömörkény Község Önkormányzata, Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. konzorciumi formában pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett „Élhető települések” (TOP_PLUSZ-1.2.1-21) pályázati felhívásra kerékpárút fejlesztése céljából. A Konzorcium a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00018 azonosítószámú „Ópusztaszer-Baks-Csanytelek-Felgyő-Tömörkény településeket összekötő kerékpárút fejlesztése” című projektjére 4 252 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió társfinanszírozásával 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg.

A projekt célja és egyben tartalma egy Ópusztaszer községet Felgyő és Tömörkény községekkel összekötő kerékpárút építése. A mintegy 32 km hosszú új kerékpárút a TOP-3.1.1-15-CS1 pályázati konstrukció keretében megvalósult „Sándorfalva-Dóc-Ópusztaszer településeket Szegeddel összekötő kerékpárút” végszelvényétől. 4519. j. út 29+940 km szelvényétől indul és rácsatlakozik a 2009-ben elkészült Csongrád-Felgyő kerékpárútra a 4519. j. út 7+167 km szelvénynél, Tömörkény felől pedig a település központjáig tart a 5404 j. út 11+953 km szelvényéig. A projekt keretében felújítani tervezett mint egy 5 km hosszú kerékpárútszakasz az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparktól indul Kistelek közigazgatási határáig az 5411 út 21+271 km szelvényéig.

Jelen tervezett beruházás további célja, hogy a projekt eredményeként előnyben részesüljenek a környezetileg fenntartható közlekedési módok, és egyetlen fenntartható közlekedési mód se kerüljön a projekt által hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.

A fejlesztés egyik szükségszerűségét az indokolja, hogy egyre növekszik az agglomerációs gépjárműforgalom az adott településeken és a települések között, ezért a kerékpározók biztonságának növelése érdekében szükség van a kül- és belterületi kerékpárút hálózat folyamatos bővítésére.

A fejlesztés egy másik aspektusból vizsgált szükségszerűségét az egyre erősödő turisztikai felhasználás is indokolja, ugyanis a tervezett nyomvonalon több turisztikai desztináció is található, mint a Csaj-tó, az Ópusztaszeri Tájvédelmi Körzet és a nyomvonalon helyezkedik el az országos turisztikai célállomást jelentő Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark is.


Kedvezményezett neve:

Csanytelek Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma:

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00024

Projekt címe:

„Csanytelek, Béla, Botond és Nagy Imre utca felújítása”

Támogatás összege:

120.000.000,-Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

Az önkormányzat fel kívánja újítani a Botond és Béla utca burkolatát összesen 843 méter hosszúságban, valamint a Nagy Imre utca földút burkolata szilárd aszfaltburkolattal kerül kialakításra 803 méter hosszban. A fejlesztés eredményeként Csanyteleken 1643 méter hosszú útszakasz újul meg a projekt keretében.

A fejlesztéssel érintett útszakaszok:

Béla utca (Pusztaszeri út – belterület határa)

A tervezett utca rendelkezik aszfaltburkolattal, azonban sok helyen kátyúsodott, repedezett és szükséges a felújítása. Az útszakasz szélessége 3 m, és hosszúsága 88 m.

Botond utca (Gárdonyi és Ady Endre utca között)

A tervezett utca rendelkezik aszfaltburkolattal, illetve előre gyártott betonlap alapozással, azonban annak minősége nem megfelelő. Az útszakasz szélessége 4 m, hosszúsága 755 m.

Nagy Imre utca (Tömörkényi út és a Járandó út közötti szakasz)

A jelenleg stabilizált földút, amely szilárd aszfaltburkolattal kerül kialakításra. A kiépítésre kerülő út, egynyomú forgalmi sáv, mely kitérők kialakításával, kétirányú forgalmat bonyolít majd le. A szilárd burkolatú út mellett az 5.00 m koronaszélességhez 1.00 m szélességben, 15 cm vastagságban stabilizált padka kialakítására is sor kerül. A felújítandó szakasz 803 méter hosszúságban készül el.

Tervezett befejezési dátum:

2024.12.31.

PÁLYÁZATOK


EFOP 3.9.2   |   EFOP 1.5.3

INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
HELYI TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI TERV
INGATLANOK
HÍRDETMÉNYEK
BELSŐ SZABÁLYZATOK
ÖSZTÖNDÍJJAK
VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2024. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
181. szám (2024-04-07)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Babakötvény logó
Digitális átállás
Közadatkereső
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport