Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Civil szerveztek / Diák és Szenior Sport és Szabadidős Egyesület
Az egyesület adatai
 • Az Egyesület neve: Csanyteleki Diák és Szenior Sport és Szabadidős Egyesület
 • Az Egyesület székhelye: 6647 Csanytelek, Kiss Ernő u. 5.
 • Az Egyesület működési területe kiterjed Csanytelek község közigazgatási területére.
 • Az Egyesület önálló jogi személy, közhasznú szervezet, mely sport és szabadidős szervezetként kíván működni.
 • Az Egyesület elnöke: Bartus László
 • Az Egyesület alapítási éve: 2007.
 • Az Egyesület telefonszáma: 06209381585
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége
 • Az Egyesület céljai:
 • rendszeres testedzés, sportolás lehetőségének biztosítása - szem előtt tartva az utánpótlás nevelés szükségességét, a már nem aktívan sportoló korosztály egészséges életmódjának megőrzését célzó tevékenységet, a sportolás alapjainak elsajátítását szakszerű oktatás révén -, különös tekintettel a gyermek, ifjúsági és szenior korosztály számára,
 • tömegsport, versenysport népszerűsítése,
 • szabadidős tevékenység folytatása,
 • kulturális tevékenység folytatása,
 • közösségi élet kibontakoztatása, építése, fenntartása.
 • Az Egyesület közhasznú tevékenysége:
 • jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 15.
 • közfeladat megnevezése: sport, ifjúsági ügyek
 • közfeladat ellátásában való közreműködés:
 • a lakosság egészségi állapotának javítása, a helyi és iskolai sportélet fejlesztése különböző sportágak, mozgásformák meghonosításával és támogatásával, sportversenyek szervezésével és támogatásával, eszközvásárlással,
 • sportlétesítmények fenntartásában, működtetésében való közreműködés,
 • sportolási lehetőség biztosítása tornaterem bérléssel és a székhelyingatlan rendelkezésre bocsátásával,
 • a község megtartó erejének növelése a szabadidő hasznos eltöltésének támogatásával, a szabadidős programok számának növelésével,
 • a kallódó fiatalok felkarolása klubszoba biztosításával és irányított programok szervezésével,
 • helyi sport és szabadidős szervezetekkel való együttműködés.
INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
HELYI TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI TERV
INGATLANOK
HÍRDETMÉNYEK
BELSŐ SZABÁLYZATOK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Új Esélyegyenlőségi Program 2018. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
163. szám (2020-07-08)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Digitális átállás
Közadatkereső
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport