Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Civil szerveztek / Diák és Szenior Sport és Szabadidős Egyesület
Az egyesület adatai
 • Az Egyesület neve: Csanyteleki Diák és Szenior Sport és Szabadidős Egyesület
 • Az Egyesület székhelye: 6647 Csanytelek, Kiss Ernő u. 5.
 • Az Egyesület működési területe kiterjed Csanytelek község közigazgatási területére.
 • Az Egyesület önálló jogi személy, közhasznú szervezet, mely sport és szabadidős szervezetként kíván működni.
 • Az Egyesület elnöke: Bartus László
 • Az Egyesület alapítási éve: 2007.
 • Az Egyesület telefonszáma: 06209381585
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége
 • Az Egyesület céljai:
 • rendszeres testedzés, sportolás lehetőségének biztosítása - szem előtt tartva az utánpótlás nevelés szükségességét, a már nem aktívan sportoló korosztály egészséges életmódjának megőrzését célzó tevékenységet, a sportolás alapjainak elsajátítását szakszerű oktatás révén -, különös tekintettel a gyermek, ifjúsági és szenior korosztály számára,
 • tömegsport, versenysport népszerűsítése,
 • szabadidős tevékenység folytatása,
 • kulturális tevékenység folytatása,
 • közösségi élet kibontakoztatása, építése, fenntartása.
 • Az Egyesület közhasznú tevékenysége:
 • jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 15.
 • közfeladat megnevezése: sport, ifjúsági ügyek
 • közfeladat ellátásában való közreműködés:
 • a lakosság egészségi állapotának javítása, a helyi és iskolai sportélet fejlesztése különböző sportágak, mozgásformák meghonosításával és támogatásával, sportversenyek szervezésével és támogatásával, eszközvásárlással,
 • sportlétesítmények fenntartásában, működtetésében való közreműködés,
 • sportolási lehetőség biztosítása tornaterem bérléssel és a székhelyingatlan rendelkezésre bocsátásával,
 • a község megtartó erejének növelése a szabadidő hasznos eltöltésének támogatásával, a szabadidős programok számának növelésével,
 • a kallódó fiatalok felkarolása klubszoba biztosításával és irányított programok szervezésével,
 • helyi sport és szabadidős szervezetekkel való együttműködés.
INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
INGATLANOK
HÍRDETMÉNYEK
BELSŐ SZABÁLYZATOK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2024. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
181. szám (2024-04-07)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Babakötvény logó
Digitális átállás
Közadatkereső
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport