Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
ATMÖT / Bemutatkozás

Csanytelek, Felgyő, Tömörkény községek önkormányzatai Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § alapján társulási megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a lakosok az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben és jobb színvonalon juthassanak hozzá, és a társulás keretében történő együttműködéssel adottságaik, és lehetőségeik optimális kihasználásával, források közös megszerzésével, mind magasabb szintű ellátást, szolgáltatásokat biztosítsanak. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a kistérségben működő települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre a Társulás működési területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására), és egyes közszolgáltatások ellátására, megszervezésére, egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására. A Társulás neve: Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás
A Társulás rövidített neve: Atmöt
Alapítás dátuma: 2013. július 1.

A Társulás székhelyének címe: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
A Társulás tagjai és azok székhelye:
 • Csanytelek Község Önkormányzata, 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
 • Felgyő Községi Önkormányzat, 6645 Felgyő, Széchenyi u. 1.
 • Tömörkény Községi Önkormányzat, 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.
A Társulás működési területe: a tag települési önkormányzatok közigazgatási területe.  A Társulás jogállása:
A társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, döntés előkészítése és végrehajtási szervezési feladatait a csanyteleki Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei az alábbiakban felsorolt közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, hatásköreit:
 • területfejlesztési feladatok (terület- és településfejlesztés),
 • turizmus, határon átnyúló együttműködés,
 • belső ellenőrzés,
 • egészségügyi feladatok,
 • óvodai nevelés,
 • sport- és ifjúsági ügyek,
 • szociális ellátással kapcsolatos feladatok,
 • családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, ifjúságvédelmi feladatok,
 • rendészeti feladatok (közbiztonsági együttműködés),
 • állategészségügyi feladatok,
 • esélyegyenlőségi program megvalósítása,
 • pénzügyi, gazdasági feladatok.
Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. július 1. napjától jogutódja a Csongrádi Kistérség (Csongrád, Csanytelek, Tömörkény, Felgyő) településeinek részvételével 2005. évben alakult Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja a Csongrádi kistérség (Csongrád, Csanytelek, Tömörkény, Felgyő) településeinek részvételével Csongrád és Kistérsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnak.
PÁLYÁZATOK
INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
HELYI TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI TERV
INGATLANOK
HÍRDETMÉNYEK
BELSŐ SZABÁLYZATOK
ÖSZTÖNDÍJJAK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Új Esélyegyenlőségi Program 2018. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
154. szám (2019-10-08)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Digitális átállás
Közadatkereső
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport