Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
ATMÖT / Bemutatkozás

Csanytelek, Felgyő, Tömörkény községek önkormányzatai Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § alapján társulási megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a lakosok az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben és jobb színvonalon juthassanak hozzá, és a társulás keretében történő együttműködéssel adottságaik, és lehetőségeik optimális kihasználásával, források közös megszerzésével, mind magasabb szintű ellátást, szolgáltatásokat biztosítsanak. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a kistérségben működő települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre a Társulás működési területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására), és egyes közszolgáltatások ellátására, megszervezésére, egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására. A Társulás neve: Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás
A Társulás rövidített neve: Atmöt
Alapítás dátuma: 2013. július 1.

A Társulás székhelyének címe: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
A Társulás tagjai és azok székhelye:
 • Csanytelek Község Önkormányzata, 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
 • Felgyő Községi Önkormányzat, 6645 Felgyő, Széchenyi u. 1.
 • Tömörkény Községi Önkormányzat, 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.
A Társulás működési területe: a tag települési önkormányzatok közigazgatási területe.  A Társulás jogállása:
A társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, döntés előkészítése és végrehajtási szervezési feladatait a csanyteleki Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei az alábbiakban felsorolt közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, hatásköreit:
 • területfejlesztési feladatok (terület- és településfejlesztés),
 • turizmus, határon átnyúló együttműködés,
 • belső ellenőrzés,
 • egészségügyi feladatok,
 • óvodai nevelés,
 • sport- és ifjúsági ügyek,
 • szociális ellátással kapcsolatos feladatok,
 • családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, ifjúságvédelmi feladatok,
 • rendészeti feladatok (közbiztonsági együttműködés),
 • állategészségügyi feladatok,
 • esélyegyenlőségi program megvalósítása,
 • pénzügyi, gazdasági feladatok.
Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. július 1. napjától jogutódja a Csongrádi Kistérség (Csongrád, Csanytelek, Tömörkény, Felgyő) településeinek részvételével 2005. évben alakult Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja a Csongrádi kistérség (Csongrád, Csanytelek, Tömörkény, Felgyő) településeinek részvételével Csongrád és Kistérsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnak.
PÁLYÁZATOK


EFOP 3.9.2   |   EFOP 1.5.3

INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
HELYI TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI TERV
INGATLANOK
HÍRDETMÉNYEK
BELSŐ SZABÁLYZATOK
ÖSZTÖNDÍJJAK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Új Esélyegyenlőségi Program 2020. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
165. szám (2020-09-08)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Digitális átállás
Közadatkereső
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport