Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
Intézmények / Óvoda
Alsó- Tisza- menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsőde

Intézmény neve: Alsó-Tisza- menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsőde
Intézmény vezetője: Szabóné Pálinkás Györgyi
Elérhetősége: 06 20/314-2367
  06 63/578-529  
  06 20/437-9696  
Székhely: Felgyői Óvoda 1,5 csoport
  6645 Felgyő, Templom u. 1.
Tagintézmény: Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde 3 csoport
  6647 Csanytelek, Kossuth u. 12.

 
 
„ Az ember is úgy nő fel, mint a fa,
Gyökérzetével, kapcsolatai szerteágazó rostjaival.
Minél több épebb kapcsolattal szívja a világot,
nnál magasabb lombot vethet"

                                                    /Német László/

 

Az Alsó- Tisza- menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsőde Óvodái integrált intézmények, mely a Felgyői Óvodával és a Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsődével együtt, ellátja a két község kisgyermekeinek 2,5 éves kortól az iskola megkezdéséig a gondozását, nevelését, képességei kibontakoztatását és fejlesztését.

Integrált nevelés keretében foglalkozunk a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, a beilleszkedési nehézségekkel küzdő és a sajátos nevelési igényű gyerekekkel. Intézményünkben az inkluzív, befogadó pedagógiai szemlélet és gyakorlat érvényesül, fontos értékünk a sokszínűség, amelyet nevelési programunk tükröz. A közös alapelvek, értékek és célok mellett az egyéni speciális tartalmak is megfogalmazódnak. A gyermekek fejlődésének nyomon követése folyamatos.

Kapcsolattartásunk az iskolákkal szoros, közös, rendezvények programok teszik színessé, valamint egymásra épülő, így az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes. Nevelési eredményeink növelése érdekében, az egymástól tanulás lehetőségét kihasználjuk, szakmai felkészültségünket folyamatosan fejlesztjük. Az intézmény munkatársai aktívan tevékenykednek, hogy a gyermekek tiszta, esztétikus környezetben tölthessék mindennapjaikat. Gyermekeink mindennapjait sokszínű programokkal tesszük élményszerűvé.

A szülőkkel való kapcsolat elmélyítése érdekében sokféle találkozási, együttműködési lehetőséget szervezünk, melyek a 2009/2010-es nevelési évben elkészített - Óvoda-szülő kapcsolattartását segítő projektek c. Innovációban megtekinthetőek. Óvodai egységünk sajátos arculattal rendelkezik, melyet tükröz nevelési programunk, így színes kínálatot tudunk nyújtani a szülők és a gyermekek számára.

Nevelési programunkat továbbfejlesztettük a kompetencia nevelés megvalósítását segítő Óvodai Programcsomag TÁMOP 3.1.4 pályázat részbeni adaptálásával. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek cselekvésen keresztül, minél több tapasztalathoz, élményhez jusson. A program lehetőséget ad arra, hogy az óvodai egységekben a saját feltételeikhez igazodva valósítsák meg a differenciált fejlesztést az óvónők. A gyermekek személyiségfejlődésének segítését különböző szervezeti keretekben oldjuk meg (egyéni, kiscsoportos, csoportos).

Programunk alapelvei, cél-, feladatrendszere és a kimeneti fejlődési mutatók, minden egységre érvényesek. Mindkét egységben működik az anyanyelvi-, és környezetismereti munkaközösség. Az óvodapedagógusok munkaközösségi munkáját, éves tervek segítik. Környezetismereti munkaközösségünk feladatai kiegészülnek, a 2009/2010-es nevelési évben elkészített Intézményi Innováció programjaival, melynek címe: A környezettudatos magatartás kialakításának programja.

Óvodáink fő alapelve a gyermekközpontúság, az egészséges életmódra nevelés, a kommunikációs képességek fejlesztése és a természet - környezetvédelemre nevelés.

Az óvodai nevelésünk célja az egész személyiség- és benne a pszichikus funkciók- fejlesztése, amelyek alkalmassá teszik a gyermeket az alap kultúrtechnikák elsajátítására.

A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és cselekvésen keresztül sajátít el.

Az óvodapedagógusok jól felkészültek, innovatívak, speciális ismeretekkel rendelkeznek, /fejlesztő-, dráma pedagógia, Sindelar program, kompetenciafejlesztés, mozgásterápia/ melyet jól kihasználunk a gyerekek fejlődésének érdekében.

Óvodáinkban lehetőség van fakultatív programok igénybevételére:

- hittan
- játékos angol
- játékos drámapedagógia
- néptánc

Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde


Óvodánkat 2009-ben bővítéssel újjáépítették, így minden lehetőség adott, hogy gyermekeinket a legideálisabb körülmények között neveljük 3 osztott csoportban. A felújítás eredményeként óvodánk korszerűvé, akadálymentessé vált.

Óvodánkban minden csoportszobához külön öltöző, és 2-2 csoportszobához közös mosdó tartozik, így a helyiségek könnyen átláthatók, jól kihasználhatók a nap folyamán. Csoportszobáink bútorzata igazodik a gyermekek igényeihez, két csoportunkban galéria bővíti a játékra alkalmas teret. A gyermekek mozgásfejlesztéséhez jól felszerelt tornaszoba áll rendelkezésünkre. A fejlesztőszoba, jó feltételt biztosít a különböző egyéni és kiscsoportban történő fejlesztő foglalkozásokhoz. Játék és eszköz ellátottságunk jó, kiváló lehetőséget biztosít a gyermekek széleskörű tevékenységeihez, képességeik fejlesztéséhez. Az óvodánkban kialakított só szoba, jótékony hatással van az asztmás, allergiás, légúti megbetegedések megelőzésére. Az udvarunk nagyon tágas, füvesített, nagy mozgásteret biztosít gyermekeink számára. Hinták, csúszdák, KRESZ pálya, homokozók, állnak a gyermekek rendelkezésére. Udvari játékaink megfelelnek az Európai Uniós előírásoknak. A gyermekek étkezését melegítő konyhával oldjuk meg.

2018. szeptember 1-vel, intézményünkben Mini Bölcsődei csoport indult. A mini Bölcsőde 7 fő kisgyermek gondozását látja el 20 hetes kortól- 3 éves korig, képzett Kisgyermeknevelővel és Bölcsődei dajkával. Kialakításra került a bölcsisek részére külön öltöző és mosdó helyiség, mely minden igényt kielégít.

A bölcsődés korú gyermekek számára berendezett, életkori sajátosságoknak megfelelő csoportszoba, hozzájárul a gyerekek nyugodt, derűs, jó légkörű mindennapi bölcsődei életéhez.

"A jövő környezetét a jelen gyermekei fogják alapvetően meghatározni, átrendezni, és ha nem kapnak megfelelő indíttatást,- tönkretenni."


Intézményi dokumentumok:

Házirend
Pedagógiai program
Szervezeti és működési szabályzat
Közzétételi lista
INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
GAZDASÁG
FALUSI TURIZMUS
SAJTÓARCHÍVUM
VIDEÓTÁR
ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
PÁLYÁZATI HÍREK
INGATLANOK
HÍRDETMÉNYEK
BELSŐ SZABÁLYZATOK
Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK)
Csanytelek Község csatorna-
hálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése
Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi Programja
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási terve
Kistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program
Új Esélyegyenlőségi Program 2020. év
A "Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás" dokumentum véleményezése a korábban 90/2013. ((XII. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Környezeti Fenntarthatósági terv megújítása.
Csanytelek Község Környezeti Fentarthatósági Terv Monitoring és visszacsatolás
CSANYI HÍRMONDÓ
165. szám (2020-09-08)
LINKEK
www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
Magyar Üzleti Világ
Digitális átállás
Közadatkereső
E és K Bt.
HHFT

Coop Szeged Zrt.

LEADER Helyi Akciócsoport