Adadálymentes verzió
ÜDVÖZÖLJÜK A PROJEKT HONLAPJÁN!
CSANYTELEK
a projekt
résztvevők
dokumentációk
sajtószoba
kapcsolat

Tisztelt Látogató!

Csanytelek Község Önkormányzata 715.379.456 Ft támogatást nyert az Európai Unió Környezet és Energetikai Operatív Program keretén belül.

A projekt:

Projekt címe: Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója

Projekt száma: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005

Előzmények:

Csanytelek Községen az alapprobléma, hogy a település jelenleg nem rendelkezik önálló szennyvíztisztító teleppel, ezért a szomszédos Csongrád Városban kell megoldania a szennyvíz elhelyezés problémáját. Ez alapvetően jó megoldásnak tűnhetne, de az ottani szennyvíztisztító telep ezzel a többlet mennyiséggel túlterheltté vált, és ezen felül nem is képes befogadni Csanytelek szennyvízének teljes mennyiségét. A Község magas vízállású területen helyezkedik el, melyből következik, hogy még nagyobb problémák jelentkeznek a településen az eddig leírtaknál. A magas vízállás miatt évről évre belvíz elöntés fenyegeti a helybelieket. A 2011. és a 2012. évben a belvíz a belterület 50%-t öntötte el, magassága pedig elérte az 1 métert. A belvíz kiöntés igen magas mértéke azt eredményezte, hogy a településen lévő emésztőgödrök tartalma is felszínre jutott, ami súlyos közegészségügyi problémákat vet fel, amelyek minél hamarabbi megoldásra szorulnak.
Ebből következtethető, hogy a településen maradó szennyvíz, amelyet Csongrád nem tud befogadni, végső soron a talajba jut, ezáltal az emberi egészség veszélyeztetését tovább fokozza, közvetlenül és közvett módon, akár a talajban megtermelt zöldségek és gyümölcsök által is.

A Kért Uniós támogatást megítélték, a támogatási szerződés főbb jellemzői az alábbiak:

Szerződés hatályba lépésének dátuma 2014.02.07
Szerződésben rögzített támogatás 715.379.456, -Ft
Önrész (a támogatás lehívásához szükséges önrészt 100%-ban
a Magyar Állam biztosítja, az UN BM-önerőalap keretén belül
118.711.844,- Ft
Szerződésben rögzített összköltség 834.091.300,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete 2012.07.30
Projekt megvalósítás tervezett befejezése 2015.09.30


A projektről röviden:

A 2000 fő feletti lakosszámmal rendelkező települések esetében jogszabályi kötelezettsége a szennyvízelvezetés problémájának megoldása, vagyis csatornáznia kell a települést, melyet a 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet ír elő az önálló szennyvízelvezetési agglomerációknak, amelyek közé Csanytelek Község is tartozik. A Kormányrendelet előírásainak 2015. december 31.-ig kell eleget tennie a településeknek.

A projekt keretében kidolgoztunk egy egyedileg méretezett, SEMI SBR és szakaszos betáplálású, SBR biológiai tisztítási technológiájú szennyvíztisztító rendszert, mely ún. aktív eleveniszapos, időciklusok alapján, oldott oxigénszint szabályozással működő, totáloxidációs szennyvíztisztítási folyamatot tesz lehetővé. Ennek jellemzője a nagy pufferálási térfogat, az igen alacsony fajlagos szerves anyag terhelés, az ebből következő stabilizált eleveniszap, valamint a rugalmas alkalmazkodó képesség az alul- és túlterhelésekre.

A telep kerítéssel körbevett alapterülete 36 x 32 m, a tisztítási technológia helyigénye 21,75 x 16,5m.

A kommunális szennyvizek fogadására egy 54 m3/h teljesítményű, 5 mm-es résközű MAIND MID TOP 1/15 típusú, vagy azzal azonos technikai színvonalú hengerrács berendezés szolgálna. A hengerrács a szennyvíz durvább mechanikai szennyeződéseit fogja ki és juttatja 240 l-es, gurítható kukákban elhelyezett, végtelenített műanyag zsákokba.

A projektről bővebben a megvalósíthatósági tanulmányban olvashat.Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

  • KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosítási számú projekt keretében Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukcióján belül Szerződéses Megállapodás FIDIC piros könyv szerinti munkákra (csatorna-hálózat kiépítés)
  • KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosítási számú projekt keretében Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukcióján belül Szerződéses Megállapodás FIDIC sárga könyv szerinti munkákra (tisztítómű tervezése és kiépítése)
  • Széchenyi 2020
    Európai Únió