kezdőlap   |   e-mail
Horizontal CSS (cascading style sheet) Menu

Látogasson el hozzánk! Szeretettel várjuk Csanyteleken!

Vertical CSS (cascading style sheet) Menu

Csanytelek Község csatornahálózatának
és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése


Linkek

www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
www.strobeewebdesign.hu


Csanytelek Község
Települési
Környezetvédelmi
ProgramjaCsongrádi Kistérség
Hulladékgazdálkodási
terveKistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program


Települési Esélyegyenlőségi program


Faluház

Faluház vezető: Boda Anita
Cím: 6647 Csanytelek, Kossuth u. 15/g
Telefonszám: 30/429-3274
E-mail: faluhaz@csanytelek.hu

 
Felkérés kérdőív kitöltésére

"Kedves Szülők/Kedves csanyteleki Fiatalok!

A Faluház bővülő programjaihoz az Ön igényeinek figyelembe vételéhez szükségünk van a véleményére. Ezért készítettünk egy, a személyes adatokat nem tartalmazó kérdőívet, amelynek kitöltése kb. 5-10 percet vesz igénybe.
Kitöltésével nem csak a munkámat segítheti, de az ötletei, javaslatai alapján bővülhet, "testreszabottabb" lehet a településen elérhető közművelődési lehetőségek kínálata.

A kérdőív:

1. Kérdőív (10-25 éves) fiatalok részére (Letöltés)
2. Kérdőív (2-9 éves) kisgyermekek szülei részére (Letöltés)

A kitöltött kérdőívet, juttassa vissza az óvodába/ iskolába/polgármesteri hivatalba, vagy, ha e-mailben kívánja visszaküldeni, a faluhaz@csanytelek.hu címre lehetőség szerint, 2014. május 23.-áig!

Segítségét köszönjük!

Üdvözlettel:
Boda Anita
kulturális szervező
 

 

A csanyteleki Faluház 2003. február 01-én nyílt meg a bezárt Művelődési Ház épületében. A helyi fiatalok nagy kedvvel vették birtokukba a Faluházat, hiszen itt újra lehetőségük nyílt szabadidő kulturált eltöltésére. Újjá éledt az ifjúsági klub, mintegy 80 fiatal váltott klubtagsági igazolványt. Internet-szolgáltatás, csocsó, biliárd, különböző játékok, asztalitenisz, dvd, tv nézés és zenehallgatási lehetőség áll rendelkezésükre. De nem csak nekik, hanem minden korosztálynak nyitva áll a Faluház ajtaja, különböző programokkal, rendezvényekkel. Állandó helyszínei vagyunk a civil szervezetek, vagy bármilyen egyesület, szerveződés összejöveteleinek, EU-tájékoztatóknak, árusítási lehetőséget biztosítunk a nagyteremben minden érdeklődő vállalkozónak, cégnek.

Sikeresen pályáztunk az Informatikai és Hírközlési Minisztériumnál, segítségükkel 2004. májusától nyilvános Internet hozzáférési helyként, e-Magyarország pontként működünk, számítógépes parkunk jelentős fejlesztésével várunk minden Internet után érdeklő személyt. 2004. október 15.-étől teleházként működünk.

 

Közösségi tér Faluházban való nyitva tartási rendje

hétfőn:          
kedden:         
szerdán: 
csütörtökön:  
pénteken:      

15 órától 19-ig,
15 órától 19-ig,
15 órától 19-ig,
15 órától 19-ig,
15 órától 19-ig,
biztosított

Az épületben található meg:
Csongrád Megyei Agrárkamara
Bérces Mariann
Falugazdász
Ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 8.00 órától 16.00 óráig
Péntek: 8.00 órától 14.00 óráig


A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 2.) függeléke

Közösségi tér Szervezeti és Működési Szabályzata

-  A Faluházban, amely (az önkormányzat tulajdonát képező, Csanytelek, Kossuth u. 15/g sz. alatti) több funkciós ingatlan) működik a település közösségi színtere, mint az önkormányzat kötelező közművelődési közfeladatát ellátó, a Polgármesteri Hivatal közművelődési szervezeti egysége, az önkormányzat képviselő-testülete hatályos helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelete, a vonatkozó szaktörvény alapján, és a polgármesteri hivatal alapító okiratában rögzített módon, alaptevékenységként napi 4 óra időkeretben nyitvatartási rend szerint. Az épület közös hasznosítású az önkormányzat tulajdonában lévő KÉBSZ Kft-vel, amelyet külön megállapodás szerint vesz igénybe, és viseli (annak időarányos használata alapján) költségeit és szedi annak hasznait.

Csanytelek Község Önkormányzata kötelező közfeladataként közösségi színtér fenntartásával, szakfeladatként való működtetéssel, közalkalmazott részmunkaidőben való foglalkoztatásával biztosítja az alábbi közművelődési tevékenységek végzését:

 1. az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, mely feladat ellátását az oktatási- nevelési intézményekkel, az álláskeresők foglalkoztatására szakosodott szervekkel, a gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatókkal, helyi civil szervezetek vezetőivel való együttműködés kialakításával és folyamatos munkakapcsolat fenntartásával való megvalósítását,
 2. a helyi társadalomban hátrányos helyzetűek (mozgáskorlátozottak, munkaképességüket elvesztők, egészségkárosodottak, szenvedélybetegek) elesettségükből eredő kulturális hátrányaik mérséklésének elősegítését,
 3. az óvodás és iskolás korú gyermekek, fiatal felnőttek (középiskolások) felsőfokú oktatásban résztvevő fiatalok helyi közművelődés keretein belüli művészeti (film, képzőművészeti, iparművészeti,) közösségi élet, amatőr alkotó, kiemelkedő értéket előállító műhelyek (ifjúsági klubok, ének- zene, rajz, festészet, szakkörök) kialakítása, működési feltétele megteremtését,
 4. a település művészeti, szellemi értékeinek, hagyományainak feltárását (hagyományőrző klubok létrejöttének támogatása) végezni,
 5. honismereti, helytörténeti ritkaságok, korhű-dokumentumok felkutatását, a faluházban e célból elkülönített sarok kialakításával, annak tárlat-szerű bemutatásával, ezzel felélesztve a lokálpatriotizmust, 
 6. a település környezeti és esztétikai kultúrájának fejlesztésbe a civil szervezetek, oktatási- nevelési intézmények gyermekeinek és tanulóinak a település  virágosításába a parlagfű- és gyom-mentesítési, hulladékgyűjtési akciók részvételébe való bevonásának szervezését,
 7. a nemzeti, a nemzetiségi, kisebbségi kultúrák megismertetését, az egyetemes kulturális értékek ápolását a helyi kisebbségi közösség hagyományainak gondozását, ebben való együttműködést az oktatási- nevelési intézményekkel, a helyi civil szervezetekkel,
 8. a helyi társadalmi kapcsolatrendszer, a közösségi érdekérvényesítés terén az országos, régiós, megyei, kistérségi kulturális intézményeivel, szerveivel való együttműködést,
 9. szabadidő hasznos eltöltése keretében a diák- és felnőtt sporttal összefüggő iskolai- és klub szintű összefogása erősítését,
 10. a helyi nyilvános könyvtárral közös kulturális rendezvények (versenyek, ötletbörzék, zenés, táncos műsorok, találkozók, fesztiválok, vetélkedők, ) megrendezését,
 11. a település idegenforgalmi vonzerejének megteremtését (madárvilág, védett természeti értékek képi bemutatását),
 12. a település polgárai számára információk eljuttatását, helyi lap szerkesztéséhez adatok gyűjtését,
 13. népművészeti hagyományok tevékenységének gyakorlásához, az ének- zene, táncegyüttesek működéséhez helyiség biztosítását,
 14. nyári kulturális táborok szervezését, az ott készült alkotásokból bemutatók, kiállítások rendezését.

A polgármesteri hivatal köteles kiemelten kezelni a közfeladata ellátásakor:

 1. a település oktatási- nevelési, nyilvános könyvtári és a helyi civil szervezetek, kistérségi szervezetek által kínált, a közművelődéshez kötődő   információ gyűjtését és közismertté tételét,
 2. a településen működő, ill. alakuló amatőr művészeti csoportok menedzseléséhez támogatók felkutatását,
 3. a helyi civil szervezetek közismertségéhez bemutatkozó fórumok, találkozók szervezését, pályázati lehetőségek bemutatásával, önigazgatásukat elősegítő képzések megszervezésével,
 4. országosan rangos, kiemelkedő eredményt elért amatőr művészeti csoport, ill. egyén fellépésének biztosítását.

A helyi társadalom életében gazdasági tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozások anyagi támogatása jelenthet kiegészítő anyagi forrást az önkormányzat közművelődési tevékenysége megvalósításában.
Az önkormányzat által alapított közalapítvány alapító okiratában rögzített tevékenységi körén belül, a kuratórium döntésének megfelelő mértékben jelent kiegészítő pénzügyi forrást az oda befolyt adományok összegéből az önkormányzat kötelező közművelődési rendeletében rögzített feladatai ellátásához.

Záradék:
Ez a szabályzat 2013. január 1-jén lép hatályba és az általam 2012. április 1. napján tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti.

Csanytelek, 2012. november

                                                                                                       Kató Pálné
                                                                                                          jegyző           

Híreink

2015.02.02

Megjelent a Csanyi Hírmondó 98. száma
2015.01.12

Megjelent a Csanyi Hírmondó 97. száma
2014.12.08

Megjelent a Csanyi Hírmondó 96. száma
2014.11.07

Megjelent a Csanyi Hírmondó 95. száma
2014.11.24

Kotányi-Mórahalom Fűszerpaprika Program
2014.10.07

Megjelent a Csanyi Hírmondó 94. száma
2014.09.01

Megjelent a Csanyi Hírmondó 93. száma
2014.08.06

Megjelent a Csanyi Hírmondó 92. száma
2014.06.30

Megjelent a Csanyi Hírmondó 91. száma
2014.06.04

Megjelent a Csanyi Hírmondó 90. száma
2014.05.07

Megjelent a Csanyi Hírmondó 89. száma
2014.04.01

Megjelent a Csanyi Hírmondó 88. száma
2014.03.07

Megjelent a Csanyi Hírmondó 87. száma
2014.02.03

Megjelent a Csanyi Hírmondó 86. száma
2014.01.20

Megjelent a Csanyi Hírmondó 85. száma
2013.12.06

Megjelent a Csanyi Hírmondó 84. száma
2013.11.06

Megjelent a Csanyi Hírmondó 83. száma
2013.10.13

Megjelent a Csanyi Hírmondó 82. száma
2013.09.09

Megjelent a Csanyi Hírmondó 81. száma
2013.08.08

Megjelent a Csanyi Hírmondó 80. száma
2013.07.10

Megjelent a Csanyi Hírmondó 79. száma
2013.06.13

Megjelent a Csanyi Hírmondó 78. száma
2013.05.04

Megjelent a Csanyi Hírmondó 77. száma
2013.04.04

Megjelent a Csanyi Hírmondó 76. száma
2013.03.04

Megjelent a Csanyi Hírmondó 75. száma
2013.02.05

Megjelent a Csanyi Hírmondó 74. száma
2013.01.04

Megjelent a Csanyi Hírmondó 73. száma
2012.12.04

Megjelent a Csanyi Hírmondó 72. száma
2012.11.05

Megjelent a Csanyi Hírmondó 71. száma
2012.10.02

Megjelent a Csanyi Hírmondó 70. száma
2012.09.05

Megjelent a Csanyi Hírmondó 69. száma
2012.08.15

Megjelent a Csanyi Hírmondó 68. száma
2012.07.03

Megjelent a Csanyi Hírmondó 67. száma
2012.06.08

Megjelent a Csanyi Hírmondó 66. száma
2012.05.10

Megjelent a Csanyi Hírmondó 65. száma
2012.04.03

Megjelent a Csanyi Hírmondó 64. száma
2012.03.12

Megjelent a Csanyi Hírmondó 63. száma
2012.02.06

Megjelent a Csanyi Hírmondó 62. száma
2012.01.11

Megjelent a Csanyi Hírmondó 61. száma
2011.12.05

Megjelent a Csanyi Hírmondó 60. száma
2011.11.08

Megjelent a Csanyi Hírmondó 59. száma
2011.10.03

Megjelent a Csanyi Hírmondó 58. száma
2011.09.06

Megjelent a Csanyi Hírmondó 57. száma
2011.08.02

Megjelent a Csanyi Hírmondó 56. száma
2011.07.05

Megjelent a Csanyi Hírmondó 55. száma
2011.06.09

Megjelent a Csanyi Hírmondó 54. száma
2011.05.02

Megjelent a Csanyi Hírmondó 53. száma
2011.04.11

Megjelent a Csanyi Hírmondó 52. száma
2011.03.07

Megjelent a Csanyi Hírmondó 51. száma
2011.01.31

Megjelent a Csanyi Hírmondó 50. száma
2010.12.21

Megjelent a Csanyi Hírmondó 49. száma
2010.12.08

Megjelent a Csanyi Hírmondó 48. száma
2010.10.31

Megjelent a Csanyi Hírmondó 47. száma
2010.10.12

Megjelent a Csanyi Hírmondó 46. száma
2010.09.07

Megjelent a Csanyi Hírmondó 45. száma
2010.08.03

Megjelent a Csanyi Hírmondó 44. száma
2010.07.12

Megjelent a Csanyi Hírmondó 43. száma
Megjelent a Csanyi Hírmondó 42. száma
2010.05.03

Megjelent a Csanyi Hírmondó 41. száma
2010.04.07

Megjelent a Csanyi Hírmondó 40. száma
2010.03.02

Megjelent a Csanyi Hírmondó 39. száma
2010.02.02

Megjelent a Csanyi Hírmondó 38. száma
2010.01.13

Megjelent a Csanyi Hírmondó 37. száma
2009.11.30

Megjelent a Csanyi Hírmondó 36. száma
2009.11.04

Megjelent a Csanyi Hírmondó 35. száma
2009.11.02

Megtekinthető a Közösségek Napja a Videótárban
2009.10.15

Megjelent a Csanyi Hírmondó 34. száma
2009.09.09

Megjelent a Csanyi Hírmondó 33. száma
2009.08.13

Megjelent a Csanyi Hírmondó 32. száma
2009.07.20

Megtekinthetők a XIX. Csanyteleki Falunapok videói a Videótárban
2009.07.07

Megtekinthető a Beruházások, Falunapok videója a Videótárban
2009.06.03

Megtekinthető a "PéldÁTadó gyakorlatok pályázata - prezentáció" előadás videója a Videótárban
2009.04.22

Csanytelek a "Befektetők vonzása" kategória győztese!

Naptár - 2014.
© Csanytelek Község 2009-2013. Strobee WebDesign