kezdőlap   |   e-mail
Horizontal CSS (cascading style sheet) Menu

Látogasson el hozzánk! Szeretettel várjuk Csanyteleken!

Vertical CSS (cascading style sheet) Menu

Csanytelek Község csatornahálózatának
és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése


Linkek

www.csongradrendelo.hu
www.del-alfold.hu
www.csongrad-megye.hu
www.csongradikisterseg.hu
www.csongrad.hu
www.felgyo.hu
www.terulet-fejlesztes.hu
www.pafi.hu
www.promenad.hu
www.nyaralasitthon.hu
www.szegvartakarek.hu
www.allamkincstar.gov.hu
www.idafoto.hu
www.strobeewebdesign.hu


Csanytelek Község
Települési
Környezetvédelmi
ProgramjaCsongrádi Kistérség
Hulladékgazdálkodási
terveKistérségi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program


Települési Esélyegyenlőségi program


Intézmények / Szociális ellátás

Intézményvezető neve: Mucsiné Mészáros Tímea
Postacíme: 6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.
Telefonszám: 63/478-004
20/9762-673
E-mail: remeny@csanytelek.hu
Honlap: http://www.csanytelek.hu

 

"Legyünk igazak, vagy hamisak,
Élőként a kötelességünk
Az élőt segíteni, a jövendőt
előkészíteni."

/Goethe/


Remény SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ Központ

Csanytelek

HÍVOGATÓ

Van egy hely Csanyteleken, a Kossuth utca 39.-ben, ahol el lehet felejteni a napi gondokat, szépséget, szeretetet, felüdülést kaphatnak a hozzánk betérő embertársaink.

Szereti a változatosságot?
Szereti a biztonságot?
Szereti a nyugalmat?
Szeret szórakozni?

Szolgáltatásainkról és programjainkról tájékoztatjuk Önt, és információt adunk a Remény Szociális Alapszolgáltató Központban, Csanytelek Kossuth utca 39-ben.

Telefonon: 63/478-004
Intézményvezető: 20/9762-673
E-mail cím: remeny@csanytelek.hu

VÁRJUK ÖNT SZERETETTEL, A REMÉNY SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTBAN

Ragaszkodás, jog a boldog öregkorhoz.
Egészségmegőrzés, szinten tartás, javítás.
Magány nélküli napok.
Érzelem gazdag környezet.
Nyugalmas kiegyensúlyozott élet.


Hát akkor miért ne próbálnánk meg együtt?

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMALIntézményvezető:

Mucsiné Mészáros Tímea

Családsegítő szolgáltatás munkatársai:

Kopasz Imréné

  Magyarné Mészáros Anna

Gyermekjóléti szolgáltatás munkatársai:

Kovácsné Habling Teréz

  Magyarné Mészáros Anna

Házi segítségnyújtás munkatársai:

Tóth Kálmánné

  Lantos Erzsébet
 

Samu-Patai Edina

 

Zsirmik Beáta

 

Bátkiné Kecskeméti Aranka

  Vargáné Ördög Anikó
  Deák Sándorné

Klubvezető:

Gyöngyi Julianna

Klub munkatársa:

Tápai Tiborné

Idősek otthona munkatársai:

Tyukász Marianna

 

Papp Ildikó

 

Zsótérné Kallai Erika

 

Fábiánné Varga Anna

  Kovács Józsefné
  Makai Kis Lászlóné
  Beregszászi Zoltánné

Szociális étkezés munkatársai:

Boda Anita

 

Tápai Tiborné

 

Zsirmik Beáta

Számviteli ügyintéző: Törköly Jánosné

Technikai dolgozó:

Szőke Tiborné

Remény SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ Központ

szolgáltatásai

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás során azoknak a szociálisan rászorultaknak a saját otthonában nyújtunk segítséget, akik önállóan már nem tudják ellátni magukat. A szolgáltatás az igénybevevők lakásán, lakókörnyezetében, az önálló életvitel fenntartása mellet, a szükségleteiknek megfelelően nyújt segítséget.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik.
A szolgáltatás térítésmentes.

A házi segítségnyújtás során az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

-

Segítséget nyújtunk az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében: bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása, főzésben való segítség, tálalásban való segítségnyújtás.

-

Segítséget nyújtunk a személyi higiénia megtartásában: fürdésben segítünk az ellátást igénybe vevő saját otthonában, vagy fürdési lehetőséget biztosítunk az alapszolgáltató központban.

-

Segítséget nyújtunk a személyes ruhaneműk, textíliák kimosásában a szociális gondozó által, vagy segítünk a mosásban az ellátást igénybevevővel együttműködve a saját otthonában.

-

Orvoshoz kísérést biztosítunk, gyógyszerek felíratásában, annak kiváltásában, kiadagolásában nyújtunk segítséget.

-

Orvos utasítására kisebb egészségügyi ápolást biztosítunk az orvossal és a körzeti ápolónővel együttműködve.

-

Segítséget nyújtunk az ellátást igénybe vevő környezetével való kapcsolattartásban, az őt érintő veszélyhelyzet megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

-

Egyéni és csoportos szabadidős programokat szervezünk, és segítséget nyújtunk a szükséges szociális ellátáshoz való hozzájutásban, hivatalos ügyek intézésében.


JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, koruk, egészségügyi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárításához nyújt segítséget.

Az ellátás igénybevétele önkéntes térítésmentes, kérelemre történik.

Csanytelek községben 27 jelzőkészülék áll az igénybevevők szolgálatában.


SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS

Azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ, akik azt önmaguknak tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik.

Az étkezésért személyi térítési díjat kell fizetni.

Étkezés, igény szerint reggeli, ebéd, vacsora biztosítása, mely az intézmény ebédlőjében elfogyasztható, elvihető, vagy lakásra szállítása kérhető.

Az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztását az intézmény telephelyén (Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz.) lehet igénybe venni naponta.

Az étel elvitele esetén elvihető 12-13 óra között az KÉBSZ Kft. Iskola Konyháról Csanytelek Szt. László u. 4./A sz., vagy az Idősek Otthona ebédlőjéből. Igény szerint az ebédlakásra szállítását tudjuk biztosítani. A szállító gépkocsi legkésőbb 14 óráig házhoz szállítja az ebédet.


CSALÁDSEGÍTÉS

A szociális vagy mentálhigiénés problémák, ill. krízishelyzetek miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésében, a krízishelyzetek megszüntetésében, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Segítséget nyújtunk speciális programon való részvétel biztosításával az aktív korú nem foglalkoztatott személyeknek a munkaerőpiacra való visszakerülésben.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, térítésmentes.

Ügyfélfogadás:

hétfő: 14.00 - 16.00 óráig,
kedd: 14.00 - 16.00 óráig,
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 9.00-12.00 óráig,
péntek: 9.00-12.00 óráig

Csanytelek Baross Gábor u. 2. sz. alatti Családsegítő Szolgáltatás Irodájában. 
Telefon.: 20/490 09 87. 0663/200-028
E-mail cím: csaladsegito@csanytelek.hu


GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

A gyermekek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amelynek igénybe vétele önkéntes vagy hivatalból elrendelhető, kérelemre vagy intézkedés alapján történik, és térítésmentes.

Helye: Csanytelek Baross Gábor u. 2.

Fogadóóra:

hétfő: 16.00 - 18.00 óráig,
szerda: 16.00 - 18.00 óráig,
csütörtök: 9.00-12.00 óráig

Telefon: 63/ 478 019, 20/230-6284


NAPPALI ELLÁTÁS- IDŐSEK KLUBJA

Lépjen be a Tükörszalonba!

Tükör - önmagunk számára és mások számára, melyet torzításmentesnek képzelünk, középpontban az egyenlő esélyek lehetőségével és az emberi méltóság tiszteletben tartásával.

Kör - mint egységes egész- a teljességre való törekvésünk. Az embert holisztikus egészként kezelő komplex ellátási formák rendszere.

SZALON - közösségi lét, a társasági élet színtere.

T - találkozások (generációk, kultúrák)
Ü - üzenet (múlt, jelen, jövő, hagyományok, értékek átmentése)
K - kreativitás (programok, foglalkoztatás, új munkamódszerek)
Ö - öröm (mosoly, elégedettség, szeretet)
R - regeneráció (stressz oldás)

A klub Csanytelek Baross Gábor u. 2. sz. alatt található.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik, és az étkezésért kell csak személyi térítési díjat fizetni. 

A KLUB szolgáltatásai

Étkezés: reggeli, ebéd, vacsora.

Mosási, vasalási, tisztálkodási lehetőség,

Tanácsadások, felvilágosító előadások.

Egészségügyi szolgáltatások.

Érdekvédelem, ellátottjogi képviselő működése: az ellátottjogi képviselő képviseli az ellátottakat.

Kulturális programok, fizikai, szellemi, szórakoztató foglalkozások.SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS

IDŐSEK OTTHONA

Az intézmény Csanytelek Kossuth utca 39-ben található.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik.

Egyénre szabottan, az életkor, egészségi állapot, valamint a szociális helyzet miatt rászorult személy helyzetének, állapotának megfelelő teljes körű ellátást biztosítunk.

Az otthon 26 férőhelyes. Egy-, két-, és többágyas lakószobákban biztosítjuk az elhelyezést. Ebédlő, társalgó, látogatók fogadására kialakított rész, orvosi szoba és gondozott kert áll rendelkezésre. Az otthon biztosítja a 24 órás nővéri ügyeletet, az orvosi rendelést heti két alkalommal, illetve szükség esetén bármikor. Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni.

Az Idősek Otthona SZOLGÁLTATÁSAI

FIZIKAI ELLÁTÁS:

Étkezés: naponta háromszor

Ruházat: elsősorban a saját ruházat használata biztosított. Szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátás. Segítségnyújtás a személyi higiénia megtartásában.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS:

Rendszeres orvosi felügyelet, szakorvoshoz való hozzájuttatás segítése, ápolás, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás. Mozgásterapeuta által biztosított mobilizálás, tornáztatás.

MENTÁLIS ELLÁTÁS:

Egyéni bánásmódban való részesítés, az egyén régi és új kapcsolatainak ápolása.

FOGLALKOZTATÁS:

Fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató foglalkozások megszervezése, egyénre szabott foglakozások biztosítása.

ÉRDEKVÉDELEM:

Az egyén érdekeinek érvényesítése, problémák megoldásában segítségnyújtás, tanácsadás. Érdekképviseleti Fórum ellátottjogi képviselő működése. Az ellátottjogi képviselő segítséget nyújt az ellátottak részére jogaik gyakorlásában.

Országos Betegjogi Ellátásjogi és Dokumentációs Központ által megbízott ellátottjogi képviselő neve: Nagyné Kutor Veronika

Fogadóóra helye, időpontja:

Pelikán Közhasznú Nonprofit Kft.
6440 Jánoshalma, Dózsa György u. 93.
Csütörtök: 14.30 – 16.30 óráig,
Péntek: 12.00 – 14.00 óráig.

Munkaidőben elérhető telefonszáma: +36 20 489 9600

E-mail: kutor.veronika@obdk.hu

Intézményünk küldetése, hogy a településen és a környezetünkben élők elfogadják és magukénak érezzék a szociális ellátást és az ellátást igénybe vevőket.

Munkánkat úgy végezzük, hogy az intézményünk által ellátásban részesülő emberek mindennapi életét ésszerű tartalommal töltsük meg, melyeknek segítségével a meglévő képességeik, hajlamaik felhasználásával felébreszthető és ébren tartható legyen az önbecsülés, a hasznosság és az emberi közösséghez való tartozás tudata.

Ízelítő Napjainkból

"Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik,
Az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel,
Hogy ami emberileg lehetséges és megszokott,
Azt te is elérheted."


 

 

 

 

Híreink

2015.02.02

Megjelent a Csanyi Hírmondó 98. száma
2015.01.12

Megjelent a Csanyi Hírmondó 97. száma
2014.12.08

Megjelent a Csanyi Hírmondó 96. száma
2014.11.07

Megjelent a Csanyi Hírmondó 95. száma
2014.11.24

Kotányi-Mórahalom Fűszerpaprika Program
2014.10.07

Megjelent a Csanyi Hírmondó 94. száma
2014.09.01

Megjelent a Csanyi Hírmondó 93. száma
2014.08.06

Megjelent a Csanyi Hírmondó 92. száma
2014.06.30

Megjelent a Csanyi Hírmondó 91. száma
2014.06.04

Megjelent a Csanyi Hírmondó 90. száma
2014.05.07

Megjelent a Csanyi Hírmondó 89. száma
2014.04.01

Megjelent a Csanyi Hírmondó 88. száma
2014.03.07

Megjelent a Csanyi Hírmondó 87. száma
2014.02.03

Megjelent a Csanyi Hírmondó 86. száma
2014.01.20

Megjelent a Csanyi Hírmondó 85. száma
2013.12.06

Megjelent a Csanyi Hírmondó 84. száma
2013.11.06

Megjelent a Csanyi Hírmondó 83. száma
2013.10.13

Megjelent a Csanyi Hírmondó 82. száma
2013.09.09

Megjelent a Csanyi Hírmondó 81. száma
2013.08.08

Megjelent a Csanyi Hírmondó 80. száma
2013.07.10

Megjelent a Csanyi Hírmondó 79. száma
2013.06.13

Megjelent a Csanyi Hírmondó 78. száma
2013.05.04

Megjelent a Csanyi Hírmondó 77. száma
2013.04.04

Megjelent a Csanyi Hírmondó 76. száma
2013.03.04

Megjelent a Csanyi Hírmondó 75. száma
2013.02.05

Megjelent a Csanyi Hírmondó 74. száma
2013.01.04

Megjelent a Csanyi Hírmondó 73. száma
2012.12.04

Megjelent a Csanyi Hírmondó 72. száma
2012.11.05

Megjelent a Csanyi Hírmondó 71. száma
2012.10.02

Megjelent a Csanyi Hírmondó 70. száma
2012.09.05

Megjelent a Csanyi Hírmondó 69. száma
2012.08.15

Megjelent a Csanyi Hírmondó 68. száma
2012.07.03

Megjelent a Csanyi Hírmondó 67. száma
2012.06.08

Megjelent a Csanyi Hírmondó 66. száma
2012.05.10

Megjelent a Csanyi Hírmondó 65. száma
2012.04.03

Megjelent a Csanyi Hírmondó 64. száma
2012.03.12

Megjelent a Csanyi Hírmondó 63. száma
2012.02.06

Megjelent a Csanyi Hírmondó 62. száma
2012.01.11

Megjelent a Csanyi Hírmondó 61. száma
2011.12.05

Megjelent a Csanyi Hírmondó 60. száma
2011.11.08

Megjelent a Csanyi Hírmondó 59. száma
2011.10.03

Megjelent a Csanyi Hírmondó 58. száma
2011.09.06

Megjelent a Csanyi Hírmondó 57. száma
2011.08.02

Megjelent a Csanyi Hírmondó 56. száma
2011.07.05

Megjelent a Csanyi Hírmondó 55. száma
2011.06.09

Megjelent a Csanyi Hírmondó 54. száma
2011.05.02

Megjelent a Csanyi Hírmondó 53. száma
2011.04.11

Megjelent a Csanyi Hírmondó 52. száma
2011.03.07

Megjelent a Csanyi Hírmondó 51. száma
2011.01.31

Megjelent a Csanyi Hírmondó 50. száma
2010.12.21

Megjelent a Csanyi Hírmondó 49. száma
2010.12.08

Megjelent a Csanyi Hírmondó 48. száma
2010.10.31

Megjelent a Csanyi Hírmondó 47. száma
2010.10.12

Megjelent a Csanyi Hírmondó 46. száma
2010.09.07

Megjelent a Csanyi Hírmondó 45. száma
2010.08.03

Megjelent a Csanyi Hírmondó 44. száma
2010.07.12

Megjelent a Csanyi Hírmondó 43. száma
Megjelent a Csanyi Hírmondó 42. száma
2010.05.03

Megjelent a Csanyi Hírmondó 41. száma
2010.04.07

Megjelent a Csanyi Hírmondó 40. száma
2010.03.02

Megjelent a Csanyi Hírmondó 39. száma
2010.02.02

Megjelent a Csanyi Hírmondó 38. száma
2010.01.13

Megjelent a Csanyi Hírmondó 37. száma
2009.11.30

Megjelent a Csanyi Hírmondó 36. száma
2009.11.04

Megjelent a Csanyi Hírmondó 35. száma
2009.11.02

Megtekinthető a Közösségek Napja a Videótárban
2009.10.15

Megjelent a Csanyi Hírmondó 34. száma
2009.09.09

Megjelent a Csanyi Hírmondó 33. száma
2009.08.13

Megjelent a Csanyi Hírmondó 32. száma
2009.07.20

Megtekinthetők a XIX. Csanyteleki Falunapok videói a Videótárban
2009.07.07

Megtekinthető a Beruházások, Falunapok videója a Videótárban
2009.06.03

Megtekinthető a "PéldÁTadó gyakorlatok pályázata - prezentáció" előadás videója a Videótárban
2009.04.22

Csanytelek a "Befektetők vonzása" kategória győztese!

Naptár - 2014.
© Csanytelek Község 2009-2013. Strobee WebDesign